Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Label validation – märkningsgranskning

Intertek hjälper företag världen över att följa regler och krav på märkning av livsmedel.

Märkningen på en livsmedelsprodukt är konsumentens främsta källa till information vad gäller näringsinnehåll, ursprung och hantering. För att skydda konsumenterna från falsk eller missledande information finns därför i de flesta länder strikta regler kring hur märkningen ska utformas och vad den ska innehålla.

I Sverige styrs märkningen av livsmedel av de krav som finns i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation – den så kallade informationsförordningen – och i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation. Med vissa undantag ska enligt dessa regler färdigförpackade livsmedel bland annat märkas med ingrediensförteckning, allergenmärkning, mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser, bäst före-dag eller sista förbrukningsdag  och förvaringsanvisningar. Dessutom finns specifika regler för märkning av vissa grupper av livsmedel att ta hänsyn till. För de flesta marknader utanför EU finns liknande specifika regler per land eller region att förhålla sig till. 

Med vårt globala nätverk av experter hjälper vi företag att följa de krav på märkning av livsmedel som gäller på de flesta av världens marknader. Vi granskar nuvarande märkning för att säkerställa att den lever upp till de krav som ställs på den marknad där produkten ska säljas. Vi erbjuder även utredning av vilka krav och regler som gäller på olika marknader samt stöd i arbetet med att ta fram märkning som lever upp till reglerna. Eftersom vi har ett antal livsmedelslaboratorier i vårt nätverk – bland annat i Malmö – kan vi dessutom erbjuda den analys av exempelvis allergener, näringsinnehåll och artidentifiering av kött som ligger till grund för märkningen.

Övriga tjänster för livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.

För livsmedelsindustrin

För lantbruk