Intertek (www.intertek.com)

Fipronilanalys

Interteks laboratorium i Bremen i Tyskland erbjuder ackrediterad analys för fipronil och dess metabolit i livsmedel och foder med GC-MS/MS-metoden.

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Livsmedelsanalyser

Intertek kombinerar snabb service och hög tillgänglighet med djup kunskap inom kvalitetssäkring, molekylärbiologi och biokemi och en unik förmåga att skräddarsy tester efter våra kunders behov.

Analyser av livsmedel är en nyckel till att producera säkra livsmedel med hög kvalitet. Intertek har ett brett utbud av analystjänster för livsmedelsindustrin och ett nätverk av analyslaboratorier i Asien, Nordamerika och Europa. Från vårt ISO 17025-ackrediterade laboratorium i Alnarp i Skåne erbjuder vi högkvalitativa allergen-, GMO- och artidentifieringsanalyser. Närheten till den nordiska marknaden och vår ambition att verkligen lära känna dig som kund gör att vi kan erbjuda en snabb och effektiv service anpassad efter dina behov. Normalt kan du förvänta dig svar inom 3-5 dagar från det att provet ankommit till laboratoriet. Vid expressanalys kan svar ges nästa dag eller till och med samma dag.

Från våra livsmedelslaboratorier i Tyskland och Storbritannien erbjuder vi även analyser av livsmedel för exempelvis bakterier och andra smittämnen, näringsinnehåll och förekomst av giftiga ämnen som exempelvis bekämpningsmedelsrester.  

Allergener

Flera av våra vanligaste livsmedel kan hos vissa människor ge upphov till allergiska reaktioner. I bilaga II till EU:s förordning (EU) nr 1169/2011 (”informationsförodningen”) listas ett antal allergi- eller intoleransframkallande ämnen som om de förekommer i ett livsmedel, alltid ska deklareras i innehållsförteckningen. Intertek erbjuder analyser för detektion (inklusive svabbprovtester) och kvantifiering av ett flertal av dessa allergener, antingen med proteinbaserad ELISA-teknik eller med DNA-baserad Realtids-PCR. 

Läs mer om våra allergenanalyser här

GMO

Odlingen av genmodifierade grödor (GMO) ökar i världen. Många av dessa är godkända för import och bearbetning i Europa, medan endast ett fåtal är godkända för odling i Europa. Enligt EU-förordningarna 1829/2003 och 1830/2003 ska livsmedel och foder som innehåller mer än 0.9% EU-godkänd GMO märkas och kunna spåras genom produktionskedjan. Icke EU-godkänd GMO får inte alls förekomma i livsmedel eller foder inom EU. 

För livsmedels- och foderindustrin inom EU är det för närvarande relevant att testa produkter som innehåller soja, majs, raps, ris, lin eller papaya. Intertek erbjuder ett brett produktsortiment av GMO-analyser baserade på detektion av DNA med Realtids-PCR, vilket är den metod som rekommenderas av EU. Med en detektionsgräns ned till 0,01% beroende på typ av livsmedel och hur det processats, är Realtids-PCR dessutom för närvarande den känsligaste metoden för detektion av GMO. Normalt görs först en kvalitativ analys för att bestämma om GMO förekommer i provet. Vid ett positivt resultat kan i nästa steg en kvantitativ bestämning av GMO-halten i provet göras. För vissa grödor, såsom soja, rekommenderas kvantifiering direkt då dessa oftast innehåller spår av GMO. 

Läs mer om våra GMO-analyser här

Artidentifiering

Det är inte helt ovanligt att det i samband med odling eller längs livsmedelskedjan förekommer kontaminering med annan art, förväxling av råvara eller till och med medvetet fusk. Artidentifieringsanalyser är en god hjälp för att kontrollera om en eller flera arter av växter eller djur som man vill undvika förekommer i en råvara eller i en livsmedelsprodukt. Vi erbjuder artidentifieringsanalyser baserade på detektion av DNA med Realtids-PCR för flertal arter. 

Läs mer om våra artidentifieringsanalyser här

Övriga tjänster för livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.

För livsmedelsindustrin

För lantbruk