Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Maila en förfrågan

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Patogendiagnostik i jord och växter

Kundanpassade tester för produktion av sunda grödor.

Både odlade och vilda växter kan drabbas av olika skadliga organismer. För kommersiell odling kan detta innebära lägre avkastning eller till och med skördeförlust. Jordbruksverket har klassat ett fåtal av dessa organismer som reglerade växtskadegörare, exempelvis tallvedsnematod, potatiskräfta och koloradoskalbagge. Förekomsten av dessa organismer ska kontrolleras för att undvika spridning. Mer om detta kan du läsa på Jordbruksverkets hemsida.

Interteks specialister hjälper kunder inom lantbruksnäringen att säkerställa framgångsrik produktion av sunda grödor. Från vårt ISO 17025-ackrediterade laboratorium i Alnarp erbjuder vi skräddarsydda tester för att detektera skadliga organismer i både jord och växter.

Nematoder

Växtparasitära nematoder är allvarliga skadegörare vid odling av bland annat potatis, sockerbetor, stråsäd och frilandsgrönsaker. Vi erbjuder Realtids PCR-tester för detektion av nematoder. 

Läs mer om våra nematodtester här.

Svamp och bakterier

Bakterie- och svampsjukdomar är de vanligast förekommande sjukdomarna hos växter. Bakterie- eller svampangrepp kan inte bara resultera i skördeförlust, organismerna kan även producera giftiga ämnen som kan finnas kvar i de infekterade växterna efter skörd. Vi erbjuder Realtids PCR-tester för detektion av svamp och bakterier för att säkerställa att odlingsmarken är fri från svampar och bakterier.

Läs mer om våra tester för svamp och bakterier här.

Virus

När ett virus infekterar en växt sprider det sig i allmänhet till plantans alla delar. Därför ger vegetativ förökning, dvs användning av virus-infekterade knölar, lökar, ympkvistar eller sticklingar, virussjuk avkomma. Spridning av virussjukdomar med frön förekommer också, men är mindre utbrett. Då de kan ge obefintliga eller milda symptom kan virusinfektioner vara svåra att upptäcka med blotta ögat. Ett laboratorietest är då ett bra alternativ för att få reda på om växtmaterialet är infekterat. 

Våra virustester utförs antingen med ELISA-teknik (en proteinbaserad metod) eller Realtids-PCR (en DNA-baserad metod). 

Läs mer om våra virustester här.

Övriga tjänster för livsmedel och lantbruk

Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som utsädes- och livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.

För livsmedelsindustrin

För lantbruk

 

 

för mer information.