Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Lokala kontor

Inom revision och certifiering av ledningssystem finns vi på följande platser runt om i Sverige.

Nordiskt huvudkontor i Sverige
Intertek
Besöksadress: Torshamnsgatan 43
Box 1103, 164 22 Kista
Epost: kontakt@intertek.com
Telefon: +46 8 750 00 00  Fax: +46 8 750 03 07

VD: Carl-Johan von Plomgren,  073-375 01 14
E-post: johan.plomgren@intertek.com  

Analystjänster av livsmedel:

Alnarp (analystjänster av livsmedel)
Intertek ScanBi Diagnostics
Box 166
23053 Alnarp

Tel: 040- 69 28 001
E-mail: scanbi@intertek.com

Besöks- och godsadress:
Intertek ScanBi Diagnostics,
Elevenborgsvägen 2
23053 Alnarp, Sverige

Ledningssystem - certifiering och revisionstjänster

Helsingborg
Karin Hansson, 073-375 00 27 (livsmedelsäkerhet)
E-post: karin.hansson@intertek.com 

Stockholm

Martin Vinskär, 073-375 00 07
Epost martin.vinskar@intertek.com

Per-Olof Ehinger, 08-750 01 07, 073-375 00 12
E-post: per-olof.ehinger@intertek.com

Niklas Gustafsson, 08-750 02 33
niklas.gustafsson@intertek.com

Ulrika Svärd, 072-978 47 32
ulrika.svard@intertek.com 

Tomelilla
Sophie Albrektsson, 070-87 52 032 (livsmedelsäkerhet)
E-post sophie.albrektsson@intertek.com

Umeå
Östen Eriksson, 070-20 10 525 
Revisionsledare/Lead auditor
Vårstigen 4
903 37 Umeå
Epost: osten.eriksson@intertek.com

för mer information.