Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta Peter Drakstorm

+46-8-750 0306

Maila en förfrågan

 

 

Myndigheter och offentlig sektor

Intertek är en ledande leverantör av systemcertiferingstjänster till den offentliga sektorn. I många länder, inklusive Sverige, arbetar vi dessutom på uppdrag av statliga tillsynsmyndigheter inom exempelvis energi, kemikalier, strålning och internationell handel.

Intertek är ett av Sveriges ledande systemcertifieringsbolag och kan bland annat erbjuda certifiering av ledningssystem inom kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001/AFS 2001:19), miljö (ISO 14001 och EMAS) och informationssäkerhet (ISO 27001). Vi erbjuder även revisionslösningar inom bl. a CSR och leverantörsutvärdering.

För offentliga upphandlare erbjuder vi också utvärdering av anbudsgivares arbete med kvalitet och hållbarhetskriterier som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Detta för att ge den upphandlande organisationen ett opartiskt underlag för bedömning.

I Sverige och många andra länder arbetar vi på uppdrag av statliga tillsynsmyndigheter inom energi, kemikalier och strålning med bland annat kunskapsutbyte, rådgivning och marknadskontroller. 

Exporttjänster (Certificates of Conformity)

Vi arbetar även på uppdrag av ett antal länders tullmyndigheter för att som myndighetens förlängda arm se till att de produkter som tas in i landet verkligen följer lagar och regler och att rätt tullavgifter tas ut. Detta innebär att vi bistår exporterande företag med de inspektioner, certfikat och intyg med avseende på till exempel produktsäkerhet och kvalitet (så kallad Certificate of Conformity), som krävs av det mottagande landet. 

Vi är godkända för att utfärda Certificates of Conformity för företag som exporterar till Algeriet, Bangladesh, Botswana, Ecuador, Etiopien, Kenya, Kuwait, Mexiko, Moçambique, Nigeria, Filippinerna, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Uganda, Kamerun, Gabon, Elfenbenskusten och Uzbekistan.

 

Myndigheter och offentlig sektor