Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta Peter Drakstorm

+46-8-750 0306

Maila en förfrågan

 

Mer om marknadstillträde och Conformity Assessment Programs

I broschyren “Helping you comply with export and import requirements” kan du läsa mer om vad som gäller för export till länder som använder sig av ett Conformity Assessment Program.

Läs mer här

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Export till Saudiarabien, övriga Mellanöstern och Afrika

Praktisk kunskap för snabbt marknadstillträde med lokal förankring.

På de flesta marknader i världen finns lagar och krav på exempelvis säkerhet och kvalitet som produkter som ska säljas där måste leva upp till. Hur man som tillverkare visar att ens produkt verkligen lever upp till kraven skiljer sig åt mellan olika länder och regioner.  Vi på Intertek har den regulatoriska kompetens som krävs för att se till att din produkt snabbt och smidigt kan lanseras på de marknader du vill.

I vissa länder, främst i Mellanöstern och Afrika, men även i länder som Ryssland och Uzbekistan, har myndigheterna valt att outsourca införselkontrollen av varor till en oberoende tredje part. Genom ett så kallat Conformity Assessment-program (CAP) fungerar den oberoende aktören som myndighetens förlängda arm och bistår med exempelvis granskning av dokument och inspektioner av varusändningar innan de släpps in i landet.

Intertek utvecklade det allra första Conformity Assessment-programmet för Saudiarabien i slutet av 1990-talet och är idag en av de ledande aktörerna inom området. Förutom Saudiarabien arbetar vi Idag med Conformity Assessment-program för Algeriet, Bangladesh, Botswana, Ecuador, Etiopien, Kenya, Kuwait, Mexiko, Moçambique, Nigeria, Filippinerna, Qatar, Uganda, Kamerun, Gabon, Elfenbenskusten, Ryssland och Uzbekistan.

Ska du exportera till något av dessa länder?

För ett företag som ska exportera till något av dessa länder innebär systemet med CAP att varje sändning med produkter ska åtföljas av ett så kallat Certificate of Conformity (CoC). Certifikatet intygar att produkterna uppfyller landets produktsäkerhetsregler samt att sändningen genomgått en inspektion före skeppning. Utan detta certifikat stannar produkterna vid gränsen. 

Intertek är auktoriserade att genoföra inspektioner och utfärda CoC för länderna ovan. Men vår kompetens stannar inte där. Vår personal i Stockholm har lång erfarenhet av att hjälpa företag med att se till att deras produkter uppfyller kraven för att komma in på dessa marknader. Vi erbjuder en helhetslösning där vi kan utreda vilka krav som ställs på din produkt på den marknad där du vill sälja den, registrera produkter, utföra inspektioner och utfärda certifikat. Genom att samarbeta med oss får våra kunder djup kunskap om export parat med mångårig erfarenhet av samarbete med svenska företag och en stark lokal förankring. 

 

för mer information.