Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Eva Fontes

Kontakta Eva Fontes
+46-8 750 0430

Maila en förfrågan 

Prenumerera du också!

Vill du också få Intertek INFO direkt i din epostlåda?

Klicka här 

 

Felanalysen berättar varför batteriet brinner

Allt oftare får vi höra om incidenter med litiumjonbatterier i media. På Interteks batterilabb i Kista går man till botten med varför det händer.

Maria Wesselmark, batteriexpert på Intertek, tillbringar en hel del av sin tid på jobbet med händerna instuckna i en låda via två långa, tjocka gummihandskar. I lådan dissekerar hon litiumjonbatterier som fallerat.

Från att för femton-tjugo år sedan ha använts främst i datorer och mobiltelefoner har litiumjonbatterier under de senaste åren tagit över marknaden för de flesta typer av batteridrivna produkter. Samtidigt är litiumjonbatteritekniken inte utan problem, bl.a. vad gäller säkerheten. Som uppmärksammats i media ett stort antal gånger under senare år kan ett litiumjonbatteri börja brinna, och till och med explodera, ofta utan att orsaken är uppenbar för användaren. Och ju fler batterier som finns ute på marknaden, desto oftare händer det.

Oberoende utredning

När det händer finns ofta ett behov av att reda ut vad grundorsaken är. Är det slutanvändaren som misshandlat produkten, utsätter produktens konstruktion batteriet för felaktiga strömmar eller spänningar eller ligger orsaken i tillverkningen av själva batteriet eller cellen. För att få en oberoende utredning av detta vänder sig företag till Maria Wesselmark och teamet på Interteks batterilabb i Kista för en felanalys. 

Det är här lådan med gummihandskarna kommer in. För att gå till botten med varför en cell börjat brinna måste man titta efter hur det ser ut inuti den. Eftersom materialen i en litiumjoncell reagerar häftigt på fukt och innehåller ämnen som är farliga att inandas krävs att man öppnar cellen i en syrefri och torr atmosfär. Lådan, eller handskboxen som den egentligen kallas, gör det möjligt att öppna, hantera och analysera litiumjonceller på ett säkert och tillförlitligt sätt. 

Bred verktygslåda

Att med egna ögon titta inuti cellen är ett av många verktyg som används i en analys med syftet att så nära som möjligt ringa in grundorsaken till varför batteriet fallerat. Ett annat är att granska dokumentationen kring produkt och batteri, till exempel rapporter från testning enligt produktstandard eller den säkerhetsstandard som finns för batterier (IEC/EN 62133 för portabla litiumjonbatterier). 

– En möjlig orsak till att ett batteri felar är att det används felaktigt i produkten, säger Maria Wesselmark. Har batteri och produkt säkerhetstestats på ett sätt som täcker risker under normala förhållanden och förutsägbar felaktig användning kan vi ofta utesluta det genom att granska befintliga testrapporter. Men det händer att vi behöver göra egna tester av produkt och batteri i vårt elsäkerhetslabb här i Kista.  

Design- och fabrikationsfel

Vad elsäkerhetstester däremot inte fångar upp är kvaliteten i tillverkningsprocesserna hos batteri- och celltillverkaren. 

– Som produkttillverkare är det viktigt att se till att använda en seriös leverantör, säger Maria Wesselmark. Det kan löna sig att göra en genomgång av tillverkningskvaliteten hos den tilltänkta leverantören innan man gör sitt slutgiltiga val av cell. Eftersom kvalitet och prestanda ofta hänger ihop rekommenderar vi också att man låter göra prestandatester på batterier från flera leverantörer innan man gör sitt val. 

cerello-line

Risker med litiumjonbatterier – vad kan hända

  • Batteriet sväller
  • Batteriet överhettas
  • Batteriet exploderar och börjar brinna.

cerello-line

Varför fallerar batteriet?

Om ett litiumjonbatteri utsätts för ström, spänning eller temperaturer utanför dess normala användningsområde skapas värme i cellen. Detta kan leda till en okontrollerad kemisk reaktion som i värsta fall leder till att batteriet exploderar och börjar brinna. Detta kan även orsakas av mekanisk misshandel eller tillverkningsfel. 

cerello-line

Så undviker du som produkttillverkare de vanligaste problemen

  • Säkerhetstesta batterier och celler enligt säkerhetsstandarder.
  • Gör en teknisk genomlysning av tillverkningsprocessen hos den tilltänkta leverantören för att säkerställa att deras kvalitetskontroll och tillverkningsprocesser håller måttet. 
  • Kvalitet och prestanda hänger ofta ihop. Prestandatester på batterierna kan rensa ut de sämsta leverantörerna.

 

 

för mer information.