Intertek (www.intertek.com)

Prenumerera du också!

Vill du också få Intertek INFO direkt i din epostlåda?

Klicka här 

Redo för REACH 2018?

Ämnen som tillverkats eller importerats i volymer om minst 1 ton ska registreras hos Echa senast den 31 maj 2018. 

Läs mer här

 

Sju nya ämnen läggs till på Kandidatlistan

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har lagt till sju nya ämnen på den så kallade Kandidatlistan för särskilt farliga ämnen. Bland de sju nya ämnena finns kadmiumnitrat, som bland annat används i elektronik, kadmiumhydroxid, som används vid framställning av glas, porslin och keramik, ett flamskyddsmedel och ett smörjmedel.

Samtidigt uppdaterades punkten om BPA med ytterligare information om dess endokrinstörande egenskaper. 

Kandidatlistan för särskilt farliga ämnen är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Ämnena på listan har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, t ex cancerframkallande eller hormonstörande. Att ett ämne finns med på listan kan medföra att den som använder ämnet kan behöva uppfylla särskilda krav.

för mer information.