Intertek (www.intertek.com)

Webinar om att förebygga mutor och korruption med ISO 37001

Lyssna på vårt förinspelade webinarium om anti-korruption i praktiken och att göra affärer med integritet. Inspireras av Interteks expert inom anti-korruption, Louise Brown, ofta anlitad som talare och kommentator i korruptionsfrågor i media.  

Läs mer här

 

Möt våra kunder

Vi hjälper många företag med CSR-frågor. Här möter du ett par av dem.

 

Vill du veta mer?

Christopher Krutrök vit  
Kontakta Christopher Krutrök 
+46-8-750 0189
Maila en förfrågan

 

Leverantörsuppföljning: Nu riktas ljuset mot Sverige

När vi pratar om arbetsvillkor är det lätt att exemplen blir från utlandet – textil- eller läderbranschen i Bangladesh eller bomullsodlingar i Afrika. Men även svenska leverantörer behöver regelbunden uppföljning för att säkra villkoren för dem som arbetar där.

Jonas Danielson, revisionsledare på Intertek med leverantörsuppföljningar som specialitet har följt utvecklingen inom området på nära håll under tio års tid. Hans erfarenhet är att det är först under senare år som ljuset har börjat riktas mot Sverige och de andra nordiska länderna.

– Frågan är mer mogen nu, säger han. Eftersom det här arbetet bygger på riskbedömning, har man börjat med att ”städa” i högriskländer och nu har turen kommit till de länder, bland annat Norden, där risken tidigare har bedömts som lägre.

Och självklart finns den här typen av problem här också. Under senare år har vi sett mediegranskningar om villkoren i exempelvis bär-, bygg-, krog-, städ- och transportbranschen. Det talas om en stor skuggsektor där utländska arbetare, papperslösa eller EU-medborgare inhyrda via bemanningsföretag från det egna landet, arbetar under villkor långt ifrån svensk lagstiftning och kollektivavtal.

– Precis som i de flesta andra länder hänger detta ofta ihop med långa kedjor av underentreprenörer och bemanningsföretag, säger Jonas Danielson. När länkarna blir för många är det lätt att företaget i toppen förlorar kontrollen över hur arbetsvillkoren egentligen ser ut längre ned i kedjan.

Hur ska man göra?

Idag har de flesta svenska företag en uppförandekod och under de senaste åren har som sagt allt fler också börjat komma igång med regelbundna uppföljningar. Dessa uppföljningar kan göras på olika sätt. Många globala företag har egna leverantörsuppföljningsprogram, men det finns också ett antal globala program där SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) och BSCI (Business Social Compliance Initiative) är de mest kända. Även Interteks Workplace Conditions Assessment (WCA) är ett av de mer kända och globalt använda programmen. 

– Att använda sig av ett färdigt, redan vedertaget program är ofta det bästa och mest resurseffektiva sättet att arbeta med leverantörsrevisioner, säger Jonas Danielson.  Dessutom finns en större trygghet och trovärdighet i att använda sig av en oberoende tredje part för revisionerna. Vill man ha en mer skräddarsydd lösning finns möjligheter att lägga till företagsspecifika frågor i de flesta program.

Globalt program

Interteks WCA är ett globalt program som bygger på International Labor Organization (ILO) och best practice från globala industriprogram som Ethical Trading Initiative (ETI) och Social Accountability International (SA 8000) med flera. Med 27 000 genomförda WCA-revisioner globalt får kunderna dessutom en unik möjlighet till benchmarking mot företag i samma bransch runt om i världen. 

En viktig del i programmets framgång är Interteks globala nätverk av revisorer, menar Jonas Danielson. 

– Den här typen av revisioner kräver att revisorerna talar det lokala språket, har god insikt i den lokala lagstiftningen och besitter rätt kulturell kompetens, säger han. Det handlar om känsliga frågor och det är viktigt att revisorn förstår alla nyanser och kan se bortom den yta som visas upp.   

cerello-line

Så undviker du de värsta CSR-fallgroparna

  • Ställ inga krav du inte är beredd att följa upp
  • Krångla inte till det utan våga hålla det enkelt – mycket handlar om sunt förnuft.
  • Arbeta långsiktigt tillsammans med leverantörerna, kontinuitet är oerhört viktigt. Ibland gör man mer nytta genom att hjälpa en leverantör att bli bättre än att sparka ut den för att den inte håller måttet. 
  • Anlita leverantörer som har någon form av extern granskning, t ex en kvalitets- eller arbetsmiljöcertifiering eller en auktorisation. 

cerello-line

Lär dig mer!

I våra kostnadsfria webinars och white papers delar våra CSR-experter med sig av sin kunskap. 

videos_gul WebinarSå hanterar ni slaveri leverantörskedjan. Slaveri är ett reellt problem även idag. Webinaret belyser problemet, hur det kan hanteras och vad brittiska Modern Slavery Act innebär i praktiken.
videos_gul Webinar: Vendor's choice audit programs. Harmoniserade uppförandekoder och uppföljningsprogram motverkar revisionströtthet. så här kan det gå till.
videos_gul Webinar: En introduktion till ISO 45001 - den nya standarden för arbetsmiljö. 
WP icon gul White Paper: Tackling modern slavery in your organisation and your supply chain. 


  cerello-line

 

för mer information.