Intertek (www.intertek.com)

Prenumerera du också!

Vill du också få Intertek INFO direkt i din epostlåda?

Klicka här 

 

Ändringsdirektiv uppdaterar RoHS

Den 15 november 2017 publicerades ett ändringsdirektiv som uppdaterar RoHS-direktivet från 2011. Ändringsdirektivet 2017/2102 gör det bland annat möjligt att sälja begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som inte följer reglerna även efter 22 juli 2019, något som är förbjudet i originaldirektivet. Anledningen till denna förändring är enligt EU-kommissionen att man vill främja en cirkulär ekonomi. Övriga förändringar är bland annat en ny definition av ”mobil maskin som inte är avsedd att användas på väg och som uteslutande görs tillgänglig för yrkesmässig användning” och ett undantag från reglerna för piporglar. Medlemsländerna har fram till 12 juni 2019 på sig att implementera ändringsdirektivet i sin lokala lagstiftning.

 

Läs mer om RoHS och reglerna kring kemikalier i varor

för mer information.