Intertek (www.intertek.com)

Lär dig mer om Accelerated Stress Testing (AST)

CTA white paper stor   

Vårt white paper Success Through Failure ger en överblick över vinsterna med Accelerated Stress Testing (AST) och de mest använda metoderna.  

 

Shake, rattle and roll

Vibrationsprovning skapar prylar som håller.

Att en produkt eller en komponent som sitter i en lastbil, på ett fartyg eller på en stridshelikopter måste tåla en hel del stryk är uppenbart. Men även en vanlig pryl – en mobiltelefon till exempel – måste tåla stress utanför vanlig användning utan att gå sönder. Går den sönder den första gången man tappar den i golvet, eller för att den legat i ryggsäcken en dag, eller kanske redan i lastbilen på väg till affären, skenar antalet missnöjda kunder snabbt med dyra garantireparationer och ett skadat varumärke som följd. 

Inom fordons- och flygindustrin är vibrationsprovning standard, precis som bland företag som tillverkar produkter för militära applikationer. Men många fler kan vinna mycket på att vibrera mera, menar Anders Herbner och Håkan Mårtensson, experter inom miljötålighet på Intertek. 

– Vibrationsprovning är ett smart och kostnadseffektivt sätt att kolla att en konstruktion eller ett valt material håller mekaniskt över tid, säger Anders Herbner. Genom att vibrationsprova tidigt i utvecklingen kan man upptäcka tekniska fel och kvalitetsbrister innan de försenar och fördyrar projektet. 

– En annan aspekt är transporter, säger Håkan Mårtensson. Kan man hitta ett emballage som tar minimalt med utrymme samtidigt som den skyddar produkten tillräckligt finns mycket pengar att tjäna. Genom att simulera den stress som en produkt utsätts för under resan från fabriken till konsumenten kan man testa sig fram till den optimala förpackningslösningen.

Ackrediterad provning en fördel

Interteks miljötålighetslabb i Järfälla utanför Stockholm är ackrediterat för vibrationsprovning enligt IEC 60068-2-6 (sinusoidal), IEC 60068-2-27 (shock), IEC 60068-2-31 (rough handling, shocks), IEC 60068-2-57 (time history) och IEC 60068-2-64 (random). Det betyder att labbets två vibratorer kan simulera de flesta olika typer av stress, till exempel från flygplan, bilar, lastbilar och bandvagnar. Eller chock, det vill säga ett slag, en explosion eller att produkten helt enkelt tappas i golvet. Att provningen är ackrediterad är en kvalitetsstämpel, enligt Anders Herbner. 

– Med ackrediteringen följer att vi har kalibrerad utrustning och en hög nivå på vår provningskompetens, säger han. För många kunder är det ett krav, men det är en fördel för alla. 

cerello-line

När ska man vibrationsprova?

Förutom det självklara – att produkten ska användas i något som rör sig – finns det ett antal goda skäl till att använda vibrationsprovning. 

  • När kunderna ställer tuffa krav på kvalitet
  • När företaget har ett rykte om kvalitet att upprätthålla
  • När man vill optimera emballage och transporter
  • När man vill minimera risken för reklamationer
cerello-line

 

Läs mer om miljötålighetsprovning

för mer information.