Intertek (www.intertek.com)
 

Policies och avtalsvillkor

Här hittar du våra policies och avtalsvillkor.

Intertek Semko AB

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek Semko AB verkar som ett ackrediterat testhus under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. För att säkra uppfyllelse av dessa krav, genomförs interna revisioner samt löpande utbildning och utvärdering av att att alla medarbetare och chefer förstått och uppfyller krav i Interteks ”Code of Ethics" och "Compliance Manual".

I vår marknadsföring, kan det förekomma att vi presenterar att vi arbetar med konsultation, provning och certifiering. Den konsultation som erbjuds och utförs är strikt baserad till regulativ kompetens samt processkompetens, och innebär inte att vi t.ex. är delaktiga i konstruktion av produkter och system som sedan certifieras. Vår konsultation baseras på provningsstandarder och medför därmed inte att kravet på opartiskhet åsidosätts.

Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

Verksamhetspolicy

Här hittar du vår verksamhetspolicy 

Etik

Vi följer Interteks globala etikpolicy. Den kan du läsa här.

Interteks globala etikpolicy 

Hantering av klagomål

Vår process för hantering av klagomål kan du läsa mer om här.

Process för hantering av klagomål

Avtalsvillkor

Här hittar du de villkor som gäller för Intertek Semko ABs tjänster:

Generella avtalsvillkor
Avtal om certifiering av produkter

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Bertil Wärme, på e-post bertil.warme@intertek.com


Intertek Certification AB

Verksamhetspolicy

Här hittar du vår verksamhetspolicy

Avtalsvillkor

Här hittar du de villkor som gäller för Intertek Certification AB:s tjänster.

Generella avtalsvillkor 
Avtal om certifiering av ledningssystem 

Hantering av klagomål och överklaganden

Process för hantering av klagomål
Process för hantering av överklaganden

Intertek ScanBi Diagnostics AB

Verksamhetspolicy

Här hittar du vår verksamhetspolicy

Etik

Vi följer Interteks globala etikpolicy. Den kan du läsa här.

Interteks globala etikpolicy   

Process för hantering av klagomål

Vår process för hantering av klagomål kan du läsa mer om här.

Process för hantering av klagomål