Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek-laboratorier får status som anmälda organ för gulfstaternas G-märkning

05 April 2016

Laboratorier i Brasilien, USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige läggs till listan på godkända G-märkningslaboratorier för ett bredare globalt erbjudande.

 
Intertek, en ledande global leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar, fick nyligen ytterligare fem laboratorier godkända som anmälda organ (notified bodies) för  certifiering av lågspänningsprodukter i enlighet med Gulfmärkningsprogrammet (G-märket). Gulfstaternas samarbetsorganisation Gulf Cooperative Council (GCC) och gemensamma standardiseringsorgan Gulf Standards Organization (GSO) har godkänt två Intertek-laboratorier i Amerika och tre i Europa. Dessa läggs nu till listan av godkända Intertek-laboratorier i Shanghai, Hongkong och Singapore och ökar Interteks möjligheter att erbjuda en mer lokal service till kunder som vill in på marknaden i de gulfstater som deltar i samarbetet.
 
De nyligen ackrediterade laboratorierna täcker in ett stort område i Amerika och Europa:
  • Kista, Sverige
  • São Paulo, Brasilien
  • Arlington Heights, USA
  • Leatherhead, Storbritannien
  • Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

– Det kunnande som våra amerikanska och europeiska kollegor besitter har varit en ovärderlig tillgång i det här arbetet, både för oss och för våra kunder, säger Bruce McGill, Vice President, Global Certification på Intertek. Med de här utnämningarna kan vi snabbare och enklare hjälpa våra kunder att G-märka sina produkter och därmed få tillträde till marknader i regionen.

G-märket har tagits fram av GSO för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos viss elektrisk utrustning och vissa elektriska produkter som ska säljas i GSOs medlemsländer. Från och med 1 juli 2016 blir G-märket obligatoriskt för alla lågspänningsprodukter som sätts ut på marknaden i dessa länder. För produkter som tas upp på regelverkets så kallade Lista 2, krävs dessutom granskning och godkännande från ett anmält organ (Notified Body) för märkningen.

Som anmält organ för G-märket har Intertek erkänts som ett organ för att bedöma överensstämmelse, ackrediterat enligt ISO 17065 och godkänt av GSO och GCC som kompetent att utföra verifiering och certifiering enligt G-märkningsstandarder. Det anmälda organets främsta uppgift är att utvärdera elektriska och elektroniska produkter utifrån kriterier som konstruktion, tillverkningsbarhet och livslängd.

Förutom sin status som anmält organ för G-märkning är Intertek anmält organ för ett antal EU-direktiv. Företaget arbetar dessutom med ett antal egna och licensierade certifieringsprogram såsom ETL för Nordamerika och S- och ENEC för Europa.

Intertek är världsledande inom provning, inspektion och certifiering av produkter och hjälper tusentals tillverkare att möta krav på kvalitet och säkerhet från myndigheter och kunder. Företaget har ett världsomspännande nätverk av ISO 17025-ackrediterade laboratorier och är en av världens största utfärdare av IECEE CB-certifikat. Produkter som omfattas av G-märkningsprogrammet bygger till stora delar på den globala IEC standardserien IEC 60335.  

För mer information, vänligen kontakta:

Carin Wikström, PA Manager Nordic, Intertek

Tel: 08 750 01 18, e-post: carin.wikstrom@intertek.com

 

Om Intertek  
Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och konsultation till kvalitetssäkring och certifiering bidrar företaget till att öka värdet på sina kunders produkter, processer och system.. Med ett nätverk av fler än 1 000 laboratorier och kontor och över 38 000 anställda i mer än 100 länder hjälper Intertek företag att lyckas på den globala marknaden. Intertek stöttar sina kunder i deras arbete med att säkerställa att deras produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet, prestanda och integritet.