Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek är ackrediterat av Swedac för certifiering enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

11 April 2016

Intertek är ackrediterat av Swedac för certifiering enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Intertek, ledande global leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar, blev nyligen ackrediterade av den svenska ackrediteringsmyndigheten Swedac för att certifiera enligt de nya utgåvorna av ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning).

De nya utgåvorna av båda standarderna publicerades i september 2015 och innebär en ny struktur som underlättar integration med andra standarder samt ett större fokus på ledningens engagemang, riskutvärdering och effektivare processer för ständiga förbättringar. Genom att låta Intertek certifiera sitt ledningssystem kan svenska företag möta de allt högre kraven på kvalitet och hållbarhet hos produkter och tjänster.

– ISO-standarder har länge varit en viktig resurs för att hjälpa organisationer säkerställa ständiga förbättringar i sina affärsprocesser, säger Jens Sjöberg, Program Manager för kvalitetscertifiering på Intertek. Med hjälp av de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001 kommer Intertek att fortsätta stötta företag runt om i Sverige i arbetet med att möta kundernas kvalitetskrav, begränsa risker och stå bättre rustade i den internationella konkurrensen.

Organisationer som är certifierade enligt ISO 9001 eller ISO 14001 har tre år på sig att gå över till de nya utgåvorna – deadline är satt till 15 september, 2018. Uppgradering till de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001 kan göras antingen i samband med en omcertifiering eller med en uppföljande revision

Se även /systemcertifiering/isonyheter/ .

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Carin Wikström, PA Manager Nordic, Intertek, tel: 08 750 01 18, e-post: carin.wikstrom@intertek.com

 

Jens Sjöberg, Program Manager för kvalitetscertifiering, Intertek, tel 08 750 03 60, e-post jens.sjoberg@intertek.com

 

Ingegerd Michel, Program Manager för miljöcertifiering, Intertek, tel 08 750 03 83, e-post ingegerd.michel@intertek.com

 

 

Om Intertek

Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och konsultation till kvalitetssäkring och certifiering bidrar företaget till att öka värdet på sina kunders produkter, processer och system.. Med ett nätverk av fler än 1 000 laboratorier och kontor och över 38 000 anställda i mer än 100 länder hjälper Intertek företag att lyckas på den globala marknaden. Intertek stöttar sina kunder i deras arbete med att säkerställa att deras produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet, prestanda och integritet.

Läs mer på www.intertek.se