Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek talar på Direktivsdagen

20 November 2017

Branschorganisationen Svensk Elektronik arrangerar den 22 november Direktivsdagen på Teknikföretagen i Stockholm. Mats Forkman, Senior Chemical Adviser, på Intertek deltar som en av talarna och kommer att dela med sig av sin expertis av regelverk och kundkrav inom området konfliktmineraler, samt hur man som elektronikföretag kan hantera kraven i praktiken.  Mats Forkman kemikaler

De fyra konfliktmineralerna tenn, tantal, wolfram och guld som ingår i mycket elektronik utvinns till en del i Kongo-Kinshasa och nio kringliggande länder. Pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter. Även själva utvinningen av mineralerna sker under fruktansvärda förhållanden med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och brott mot mänskliga rättigheter som ständiga ingredienser.

Enligt amerikansk lagstiftning ska alla börsnoterade amerikanska företag som kontrolleras av SEC (den amerikanska finansinspektionen) redovisa varifrån de köpt fyra mineraler. 

Läs mer om vilka företag som berörs av lagstiftningen och hur Intertek kan hjälpa till

Läs mer om Direktivsdagarna