Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Erik Wallerfelt

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-8-750 0346

Maila en förfrågan

Ackrediteringar

Våra provningslaboratorier i Sverige (Kista, Järfälla och Västerås) är ackrediterade av Swedac. Exakt vilka ackrediteringar vi har kan du läsa på Swedacs hemsida.

 

Våra kunder

Interteks kunder återfinns inom de flesta branscher och verksamhetstyper. Här kan du läsa mer om hur vi samarbetar med några av dem.

 

 

Provning

Intertek är ett av världens ledande provnings- och certifieringsföretag och känt för sina höga krav på kvalitet.

Dagligen använder miljontals människor runt om i världen produkter som noggrant testats eller certifierats i Interteks laboratorier. Med vårt breda utbud av tjänster och vårt lokala och globala nätverk av experter uppfattas vi som en trygg och effektiv provningspartner

Att följa krav och standarder är lönsamt. Tack vare rådgivning och provning under produktutvecklingsfasen kan du upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter i tid. Med Interteks hjälp har du möjlighet att korta ledtiderna, snabbt få marknadstillträde och därmed vinna marknadsandelar.

Intertek provar produkter utifrån säkerhet, prestanda, miljöpåverkan, kvalitet och CSR-krav. Vi testar produkter enligt standarder, men erbjuder även skräddarsydda lösningar utifrån varje kunds behov. Vi verifierar CE-märkning och utfärdar kvalitets- och säkerhetsbevis såsom S-märket och ETL-märket. Läs mer om det under Certifiering.

Vi utför bl a provning inom följande områden: 

 

Provning