Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Eva Fontes

Kontakta Eva Fontes
+46-8 750 0430

Maila en förfrågan 

Faktablad - våra batteritjänster

Ladda ned det här faktabladet för en snabb översikt över alla våra batteritjänster. 

 

Vanliga frågor om IEC-62133

Standarden IEC-62133 används för att testa säkerheten hos uppladdningsbara batterier i bärbara produkter som till exempel verktyg, IT-utrustning och hem- och hushållsprodukter. I det här faktabladet hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna kring den standarden och när den ska användas.

 

Ladda ned white paper: ENERGY STORAGE SYSTEMS FOR ON- AND OFF- ELECTRIC GRID APPLICATIONS

I detta white paper delar Interteks experter med sig av sin kunskap om storskalig energilagring. Vi täcker bland annat in hur energilager används i elnätet idag, framtida möjligheter och en jämförelse av de batteri-kemier som används idag.

 

Ladda ner White Paper: Modeling the Lithium Ion Battery

Här kan du kostnadsfritt ladda ner Interteks White Paper:

  Lithium_Ion_Battery

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

 

Elektrokemisk energilagring - batterier, bränsleceller och superkondensatorer

Interteks experter säkerställer att dina batterier, bränsleceller och superkondensatorer uppfyller krav på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Våra tjänster inom batteriprovning och konsultation avseende elektrokemisk energilagring - batterier, bränsleceller och superkondensatorer - är världsledande.

Intertek har mer än 50 års erfarenhet av att utvärdera batterier i allt från elfordon till medicinteknisk utrustning och hjälper utvecklare, tillverkare och applikationsexperter världen över. Vi har ackrediterade provningslaboratorer i världsklass och är globalt erkända för vår oberoende ställning och välgrundade rådgivningsverksamhet. Intertek utvärderar fler än 20 000 batterier årligen. En viktig framgångsfaktor är vårt teams unika expertis och dess kombination av provnings- och konsultverksamhet.

Intertek är även en ledande leverantör av provnings- och konsulttjänster för bränsleceller. Redan när de första prototyperna av bärbara bränsleceller lanserades i slutet av 90-talet var Interteks specialister aktiva i utvärderingen av dessa.

Batterier

Intertek erbjuder ett brett spektrum av provnings- och konsulttjänster för batterier. Vi utför prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning av batterier av alla typer och storlekar. Provningen sker antingen enligt skräddarsydda provningsprogram eller enligt nationella/internationella standarder. 

Vi är dessutom certifieringsorgan inom CB-programmet, vilket ger våra kunder tillträde till mer än 40 marknader med en enda provningsrapport.

Vår konsultverksamhet på batteriområdet omfattar bland annat:

  • Expertstöd vid produktutveckling
  • Regulativa kravutredningar
  • Upprättande av tekniska specifikationer inför upphandling
  • Utformning av utvärderingsprogram
  • Analys av provningsresultat
  • Modellering och simulering
  • Fabriksinspektioner
  • Felanalyser och haveriutredningar
  • Teknisk due diligence för investerare
  • Utbildning

un38-3_webinar-banner

Bränsleceller

Intertek erbjuder ett brett spektrum av provnings- och rådgivningstjänster för olika typer av bränsleceller. Interteks mångfald av provningsmiljöer ger möjlighet till prestanda-, miljötålighets- och säkerhetsprovning enligt skräddarsydda provningsprogram. Vi utför även fulla certifieringar mot nationella och internationella bränslecellsstandarder, exempelvis IEC 62282 och ANSI/CSA FC. Intertek tillhandahåller också EMC-provningar av bränsleceller, moduler och system.

Våra rådgivningstjänster omfattar alltifrån analys av regulatoriska krav och förstudier kring olika systemlösningar till utformning av utvärderingsprogram och hjälp med avancerade tekniska beräkningar. Vi erbjuder även utbildningar om bränsleceller på olika tekniska nivåer samt kring standardiseringsarbetet för bränsleceller.

Provning av batterier för elfordon

 Batteri energilagring bränslecell superkondensator