Intertek (www.intertek.com)

Lär dig mer om IT-säkerhet för IoT-produkter

Interteks experter delar med sig av sin kunskap kring bland annat IT-säkerhet, funktionalitet och interoperabiitet i samband med utveckling av IoT-produkter.

 

Vill du veta mer?

Magnus Olla

Kontakta Magnus Olla 
+46-8-750 0471 

Maila en förfrågan

 

Internet of Things - tjänster för IoT-produkter

Så blir de smarta produkterna säkra.

En vattenspridare som vattnar när det behövs, ett armband som mäter hjärtrytm och blodtryck, en papperskorg ute på stan som berättar när den behöver tömmas eller en bil som kör själv. The Internet of Things – sakernas internet – är redan här. Enligt en rapport från Gartner Group från februari 2017 kommer 8,4 miljarder prylar ha kopplats upp innan året är slut, en ökning på 31 procent från 2016. Samtidigt har utvecklingen bara börjat och dessa 15 miljarder är en bråkdel av de apparater som skulle kunna kopplas upp. Redan om fem år beräknas siffran i det närmaste ha fördubblats.

Systemet av uppkopplade delar – till exempel komponenter, hårdvara, programvara och nätverk – måste självklart testas för att säkerställa bland annat funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet, prestanda/benchmarking, stresstålighet, user experience och säkerhet. 

Våra tjänster för IoT-produkter

Intertek erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för IoT-produkter. I vårt nyetablerade IoT-labb i Kista med fokus på produkter för det smarta hemmet utför vi funktionalitets-, kompatibilitets- stress- och benchmarking-tester samt utvärderar produkter ur ett säkerhets-, user experience- och regulatoriskt perspektiv. I Kista erbjuder vi dessutom regulatorisk provning och certifiering av utrustning för trådlös kommunikation (FCC/IC för Nordamerika, CB-certifiering och CE-märkning (RED-direktivet)).

Dessutom erbjuder vi från våra övriga IoT-labb och -kontor (i USA, Kanada och Storbritannien) bland annat: 

  • Kompatibilitetstestning i ett stort antal ekosystem, t ex SmartThings, Nest, Apple Home Kit, Iris by Lowe’s, och Insteon.
  • Apptestning för IOS och Android, inklusive integration med smart watches.
  • Interoperabilitetstestning för WiFi-routers och accesspunkter (WEP, WEP2, WPA2, 2.4GHz och 5.0GHz, 802.11 b/g/n etc). 
  • Expert Usability och User Experience tjänster
  • IT-säkerhet: säkerhetsutvärdering, hotbildsanalyser, PEN-tester, sårbarhetsanalyser, implementation av FIPS 140-2 crypto-module, Common Criteria, Payment Card Industry Security Standard (PCI), dataintegritet 

Vad oberoende testning tillför

Att lansera produkter inom nya områden innebär en stor risk för ett etablerat varumärke. Med utnyttjandet av den nya tekniken kommer vanligtvis behovet av samarbeten med nya leverantörer av bland annat komponenter och hård- och mjukvara.  Att en oberoende tredje part testar och utvärderar systemet innebär helt enkelt en extra trygghet i ett sårbart läge. 

Eftersom testning är vår kärnverksamhet har vi också byggt upp resurser och utrustning för att testa ett brett spektrum av plattformar, användningsområden, operativsystem och produkter för att säkerställa att produkterna verkligen fungerar som de ska för våra kunders kunder.

cerello-line

Vill du lära dig mer om testning av IoT-produkter? Våra experter delar med sig av sin kunskap i webinars och white papers. 

webinar icon Webinar: IoT Product Design - IT-säkerhet för IoT-produkter: vilka är hoten, var är de svaga länkarna i systemet och hur kan du med hjälp av systematiska tester utveckla en så säker produkt som möjligt. Ladda ned och lyssna när du vill 
CTA white paper stor White paper: IoT Product Design Considerations Detta White Paper tittar närmare på IT-säkerhet, funktionalitet och interoperabiitet i samband med utveckling av IoT-produkter.

  

för mer information.