Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Andreas Marström 
Kontakta Andreas Marström
+46-8 750 0162

 Maila en förfrågan

Oberoende och opartiskhet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler. Läs mer om vårt oberoende och våra etiska regler.

Intertek erbjuder både rådgivning och utbildning, provning och certifiering. Den rådgivning och utbildning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Vår rådgivning och utbildning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas. I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och utbildning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

 

Vad tycker kunderna?

Interteks konsulter hjälper kunder hantera regulatoriska frågor inom de flesta branscher. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med några av våra kunder.

 

Rådgivning och konsultation

Interteks experter stöttar ditt företag med spetskompetens genom hela produktens livscykel.

Säkrare och bättre produkter, lönsammare lansering på nya marknader, säkra och effektiva energilagringslösningar och en trygg och säker kemikaliehantering. Interteks konsulter kan hjälpa ditt företag med allt det – och mycket mycket mer. 

En snabb och lönsam lansering på nya marknader

Interteks konsulter är experter på de krav, regler och direktiv som reglerar marknaden inom de flesta branscher världen över. Vår regulatoriska kompetens spänner över hela kravbilden kring en produkt – från elsäkerhet, EMC, radio, energieffektivitet och miljötålighet till batterier och andra energilagringslösningar och kemikaliehantering.  

Tala med oss i början av produktutvecklingsprocessen, så hjälper vi dig att se till att din produkt möter kraven från de marknader där den ska säljas – oavsett om kraven kommer från myndigheter eller kunder.

Läs mer om våra lösningar för CE-märkning

Läs mer om våra lösningar för globalt marknadstillträde

Effektiva och säkra energilagringslösningar

Interteks expertkonsulter inom elektrokemisk energilagring erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster inom elektrokemisk energi lagring – batterier, bränsleceller och superkondensatorer. Förutom rådgivning kring krav och regelverk, kan vi bland annat stötta våra kunder med utvärdering och val av energilagringslösningar, utformning av testprogram, prestandatester, felanalyser, haveriutredningar och modellering och simulering. 

Läs mer om våra lösningar för batteri och energilagring 

Korrekt och effektiv kemikaliehantering

Interteks kemikalierådgivare har bred kompetens inom kemikalielagstiftning och hantering av kemikalier och gedigen erfarenhet av arbete inom både forskning och industri. Vi kan bland annat hjälpa ditt företag med att kartlägga vilka lagkrav era produkter berörs av, hur ni bäst hanterar dessa lagkrav. Vi gör även toxikologiska utredningar och riskbedömningar. 

Läs mer om våra lösningar inom kemi, hälsa och miljö

 Säkra produkter i samband med företagsförvärv 

Inför ett företagsförvärv eller annan strategisk förändring är det viktigt att både säljare och köpare förbereder sig väl.

Interteks koncept ”Product Due Diligence” ger en bra överblick över produktriskerna i samband med en företagstransaktion. De brister som uppdagas i samband med en granskning kan i många fall avhjälpas innan själva företagstransaktionen genomförs. Är bristerna allvarliga kan risker och kostnader regleras i överlåtelseavtalet och/eller återspeglas i köpeskillingen.

Läs mer om våra lösningar inom Product Due Diligence

 

 

Rådgivning och konsultation