Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Andreas Marström 
Kontakta Andreas Marström
+46-8 750 0162

Oberoende och opartiskhet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler. Läs mer om vårt oberoende och våra etiska regler.

Intertek erbjuder både rådgivning och utbildning, provning och certifiering. Den rådgivning och utbildning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Vår rådgivning och utbildning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas. I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och utbildning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

 

Vad tycker kunderna?

Interteks konsulter hjälper kunder hantera regulatoriska frågor inom de flesta branscher. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med några av våra kunder.

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Rådgivning och konsultation

Med regulatorisk rådgivning från Interteks konsulter får du ett snabbare marknadstillträde.

Dagens konkurrenssituation gör att en produkts livslängd på marknaden blir allt kortare. Därför är det viktigare än någonsin att ”träffa marknadsfönstret” – att produkten kommer ut på marknaden i rätt tid. Ett par månaders försening på grund av att produkten inte klarar den säkerhetsprovning som krävs för att få säljas leder lätt till stora förluster.

Interteks konsulter är experter på de krav, regler och direktiv som reglerar marknader inom de flesta branscher världen över. Genom att rådgöra med oss redan tidigt i produktutvecklingsprocessen får du en effektiv process som säkerställer att produkten som utvecklas motsvarar kraven från de marknader där den ska säljas. Vi stöttar dig helt enkelt i arbetet med att utveckla en produkt som uppfyller regulatoriska krav på exempelvis säkerhet, kvalitet och prestanda redan från början.

Intertek har också ett brett tjänsteutbud och en unik kompetens inom kemi, miljö och hälsa där vi bland annat erbjuder rådgivning kring kemikalielagstiftning och hantering och analys av kemiska ämnen. 

för mer information.