Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Farzad_Farzaneh_vit

 Kontakta Farzad Farzaneh

+46 8 750 02 40

 

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

Oberoende och opartiskhet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler. Läs mer om vårt oberoende och våra etiska regler.

Intertek erbjuder både rådgivning och utbildning, provning och certifiering. Den rådgivning och utbildning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Vår rådgivning och utbildning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas. I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och utbildning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

 

 

CE-märkning

CE-märkning är obligatorisk för många produktkategorier enligt EU-lagstiftningen. Uppfyller era produkter kraven för CE-märkning?

Ett stort antal produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras inom EU. Genom att CE-märka din produkt intygar du att den uppfyller de säkerhetskrav som fastställs i tillämpliga europeiska produktdirektiv. Som tillverkare är du ansvarig för att du har all dokumentation som krävs för att visa att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga standarden:

  • Teknisk dokumentation (teknisk fil) för att visa att produkten uppfyller nödvändiga krav och bedömningsförfaranden i det tillämpliga direktivet. Den tekniska filen måste omfatta en provningsrapport för produkten, konstruktionsritningar och användningsinstruktioner. Enligt vissa direktiv krävs också en riskanalys.
  • En överensstämmelseförklaring där du intygar att produkten uppfyller kraven i det tillämpliga direktivet.

Processen för CE-märkning behöver inte vara krånglig. Vi vägleder dagligen tillverkare, exportörer, importörer och återförsäljare genom alla steg i processen, från produktprovning till sammanställning av teknisk fil och överensstämmelseförklaring, och vidare till utveckling av ett övervaknings- och rapporteringssystem. Med vår hjälp når din produkt hela EU-marknaden snabbt och kostnadseffektivt.

CE-banner_RGB

för mer information.