Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Kravutredning

Vi ger dig en klar bild av de regulatoriska krav som kommer att ställas på din produkt.

  1. Att hålla reda på alla regulatoriska krav som omgärdar olika produkter på olika marknader är vår kärnverksamhet. Oavsett om du ska lansera en hårtork inom EU eller en värmefläkt i Brasilien vet vi vad som gäller.

Vi erbjuder kravutredningar så att du tidigt i produktutvecklingsprocessen ska få veta:

  • Vilka lagkrav som gäller för produkten på de marknader där den ska lanseras.
  • Vilka lämpliga standarder som finns för att införliva lagkraven.
  • Hur man går vidare för att lansera produkten: vilka certifikat och vilken dokumentation som krävs. 
  • Hur lång tid processen tar. 

aqua line

Oberoende, opartiskhet och integritet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler. 

Intertek erbjuder både rådgivning, provning och certifiering. Den rådgivning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Denna rådgivning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas.

I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

 

 

för mer information.