Intertek (www.intertek.com)

Oberoende och opartiskhet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler. Läs mer om vårt oberoende och våra etiska regler.

Intertek erbjuder både rådgivning och utbildning, provning och certifiering. Den rådgivning och utbildning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Vår rådgivning och utbildning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas. I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och utbildning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Stöd i produktutvecklingsprocessen

Genom att arbeta strategiskt med regulatoriska krav sätter du rätt produkt på marknaden – direkt.

Våra konsulter kan finnas med och ge stöd och regulatorisk rådgivning genom hela produktutvecklingsprocessen. Allt för att se till att processen blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt och att din produkt kan lanseras i tid.

Intertek kan erbjuda erfaren vägledning med fokus på regulatoriska krav. Utifrån typ av produkt och på vilka marknader den ska säljas analyserar vi vilka övergripande regulatoriska krav som kommer att ställas och vilka standarder som kan appliceras på din produkt. Vi stöttar också med provning av prototyper genom hela processen för att fånga upp eventuella problemområden så tidigt som möjligt.

 

 

för mer information.