Intertek (www.intertek.com)

Certifiering av ledningssystem

Intertek certifierar ledningssystem enligt en mängd generella och branschspecifika standarder, t ex ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 27001 för informationssäkerhet,  AFS 2001:1 och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning, FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet,  ISO TS 16949 för fordonsindustrin och ISO 13485 för medicinteknisk industri.

Läs mer här

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här.
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek talade om worst practis på Rätt säkerhet

Intertek medverkade på Rätt säkerhet som är den årliga stora konferensen inom informationssäkerhet.

Konferensen Rätt säkerhet arrangerades av SIS den 26 maj på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Här diskuterades de senaste frågorna och trenderna inom informationssäkerhet. 

Interteks expert inom informationssäkerhet, Per Sundqvist, är Program manager inom ISO 27001 och är Lead auditor på Intertek. I sitt tal redogjorde Per för de vanligaste bristerna inom informationssäkerhet vid revisioner och berättade vad företag kan göra för att undvika dem. 

 ISO 27001 certifiering informationssäkerhet

Informationssäkerhet – Hur kan det gå så snett? (worst practice)
– Per Sundqvist, Program Manager ISO 270001, Lead auditor, Intertek 

Läs mer om programmet här. 

Ökad systematik och ständig förbättring med certifiering av informationssäkerhet  

Läs mer om fördelarna med certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001.  

för mer information.