Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

PEFC

PEFC och FSC® är ett europeiskt respektive ett globalt system för certifiering av skogsbruk. De bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare - använder systemet. Enligt PEFC och FSC® ska organisationen ha ett system för att säkerställa ett uthålligt skogsbruk och innehåller därför krav på att företaget har en "grön förvaltningsplan".

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), vilket betyder "Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem", är ett internationellt system för certifiering av skogsbruk. PEFC bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare, använder systemet. Enligt PEFC ska organisationen ha ett system för att säkerställa ett hållbart skogsbruk och innehåller därför krav på att företaget har en Grön skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad efter målklasser och blir då grön.

Målklasserna är 4 stycken enligt följande:

  • Produktion Generell (PG) Rationellt skogsbruk med generell naturhänsyn
  • Naturvård Orörd (NO) Områden som lämnas till fri utveckling, dvs ingen avverkning får ske
  • Naturvård skötsel (NS) Skötsel av skogen för att öka naturvärden, viss typ av avverkning får ske
  • Kombinerade mål (K) Skogsskötsel med till vissa delar ökad naturhänsyn
  • Produktion Generell (PG) Rationellt skogsbruk med generell naturhänsyn

Svenska PEFC tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering.

för mer information.