Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

 

Skogscertifiering

PEFC och FSC®-certifiering är ett vanligt tillägg till kvalitets- och/eller miljöcertifiering inom skogen, där vissa organisationer har krav på certifiering av miljöledningsystem enligt ISO 14001. PEFC och FSC® är internationella system som bygger på att hela kedjan använder dem från råvaran skog till färdig produkt. 

Enligt PEFC och FSC® ska verksamheten ha ett system för att säkerställa ett uthålligt skogsbruk och innehåller därför krav på att ha en "grön skogsbruksplan".