Intertek (www.intertek.com)

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Våra kunder

Interteks kunder återfinns inom de flesta branscher och verksamhetstyper. Här kan du läsa mer om hur vi samarbetar med några av dem.

 

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

 

Revision

En oberoende revision från Intertek hjälper din organisation att följa upp att era arbetssätt och processer är effektiva och lever upp till de krav som ställs av marknad och myndigheter.

Ett par extra ögon på din verksamhet hjälper dig att effektivisera era processer för systematiska förbättringar och kontinuerligt lärande. 

Våra erfarna och sakkunniga revisorer ger dig de verktyg du behöver för att fatta välgrundade beslut om allt från produktkvalitet till informationssäkerhet. Vi erbjuder revisionstjänster anpassade för de flesta branscher och eftersom vi finns i ett hundratal länder kan vi leverera innovativa och kundanpassade lösningar på de flesta av världens marknader.  

Vi är ett av Sveriges ledande systemcertifieringsföretag och kan bland annat erbjuda certifiering av ledningssystem mot: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 samt branschstandarder. Vi erbjuder även revisionslösningar inom exempelvis CSR och leverantörsutvärdering.

Läs mer om våra revisionstjänster

 

A_request button teal2