Intertek (www.intertek.com)

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Vill du veta mer?

Kontakta

Martin Vinskär, 073-3750007

P-O Ehinger, 073-3750012

 

Riskhantering

Intertek ger dig möjlighet att identifiera, hantera och begränsa riskerna som påverkar ditt företags omvärld.

Vi arbetar tillsammans med dig för att bedöma riskerna med dina produkter och processer, din tillverkning, samt dina tillgångar och system - och hanterar dessa så att de blir en konkurrensfördel för din verksamhet. Med Interteks hjälp har du möjlighet att utnyttja dina resurser på bästa sätt. Du får ett ökat produktvärde samt möjlighet att skydda och stärka ditt varumärke och dessutom ett snabbare marknadstillträde för dina produkter.

Våra tjänster omfattar bl a: 

  • Riskbedömning 
  • Tillförlitlighet, tillgänglighet och underhåll 
  • Riskbaserad inspektion (RBI) 
  • Riskbaserade konsultjänster och bedömning 
  • Design Hazard Analysis® 

Vi kan även hjälpa dig med följande:

Intertek erbjuder dessutom ytterligare omfattande utbildnings-, rådgivnings- och kvalitetssäkringslösningar som är skräddarsydda för att passa både dina behov och efterfrågan på marknaden.

 

 

 

A_request button teal2