Intertek (www.intertek.com)


 

Webinar: Risk management - risker och möjligheter

Med en väl fungerande riskhantering kan du inte bara identifiera, förebygga och hantera risker. Det blir också lättare för din verksamhet att nå uppsatta mål samtidigt som riskhanteringen ständig driver på förbättringar. Ta del av vårt redan inspelade webinarium och lär dig mer av våra experter.

Titta och lyssna på vårt kostnadsfria online webinar om riskhantering som tar ca 50 minuter med en efterföljande frågestund på 10 min. Det går att pausa och lyssna vid olika tillfällen på tider som passar dig bäst.

Våra revisorer träffar dagligen organisationer som brottas med hur de ska bli bättre på riskhantering. Enligt vår erfarenhet finns mycket inspiration och stöd att hämta i ISO:s ledningssystemstandarder. Den kunskapen vill vi dela med oss av. Med en ISO certifiering får ni ramverken, principerna, arbetssätten och verktygen för att systematiskt hantera och förbättra er riskhantering i hela organisationen.

På vårt online webinar får du en introduktion till riskhantering med utgångspunkt i kraven i standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000 och kontinuitetshantering enligt Business continuity ISO 22301. Vi lyfter även fram processer från flera standarder, som kan inspirera för att hitta rätt arbetssätt.

Innehåll
• Vad är riskhantering (riskanalys, riskminimerande åtgärder och riskaptit)?
• Vilka krav på riskhantering ställer olika standarder?
• Hur etablerar man risktänkande i en organisation?
• Hur kan riskhantering driva ständig förbättring?

Klicka här för att ta del av vårt webinarium

Föreläsare och experter

Per Sundqvist informationssakerhet

Per Sundqvist, Program Manager Informationssäkerhet och Lead Auditor inom Informationssäkerhet, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö på Intertek

 
Peter Olausson

Peter Olausson, Lead Auditor inom Informationssäkerhet, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö på Intertek

Frågor
Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt webinar eller vill veta mer om våra tjänster inom riskhantering.
Via vårt formulär, klicka här
Via e-post: kontakt@intertek.com 
Via telefon: 08-750 00 00