Intertek (www.intertek.com)

Medicinteknik, vård och läkemedel

Intertek erbjuder ett brett utbud av tjänster inom medicinteknikområdet.

Läs mer här 

 

Intertek i samarbete med Sahlgrenska Science Park

Intertek går in som Resource Partner till Sahlgrenska Science Park, en neutral arena för innovations- och affärsutveckling med en accelerator som har fokus på healthtech.

Samarbetet innebär att Intertek blir en del av ett expertnätverk inom exempelvis affärsjuridik, rekrytering och regulatoriska frågor i syfte att stötta utvecklingen inom life sciences i Västsverige.