Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Kemisk analys

Innehåller era produkter farliga kemiska ämnen?

Intertek har ett unikt globalt nätverk av laboratorier som utför olika typer av kemisk analys för att kvantitativt och/eller kvalitativt bestämma den kemiska sammansättningen av ett prov. Våra laboratorier besitter stor erfarenhet inom analytisk kemi och Intertek erbjuder ett stort utbud av tjänster inom t ex miljö och forskning.

Eftersom REACH ställer krav på att du som tillverkare ska känna till om din produkt innehåller en rad kemiska ämnen erbjuder vi kemisk analys av t ex ”särskilt farliga ämnen” (eng: substances of very high concern (SVHC)). Förutom testning för REACH så erbjuder Intertek även testning för RoHS och California Proposition 65, men även kemisk analys av Food Contact Materials. Utöver detta kan Intertek testa mot ett flertal standarder. Vi erbjuder kompletta analyspaket eller riskbaserad kemisk analys. Rådgör med våra experter så att du får en kostnadseffektiv och bra lösning.

för mer information.