Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Tillståndsprövning för särskilt farliga kemikalier

Särskilt farliga ämnen får inte släppas ut på marknaden utan tillstånd. Intertek erbjuder rådgivning och hjälp med tillståndsansökan.

Enligt REACH-förordningen får vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper inte användas eller släppas ut på marknaden för en användning utan tillstånd. Det är ämnen som är upptagna på den s k kandidatlistan som kan bli föremål för tillståndsprövning. Ämnen som är föremål för tillståndsprövning hittar man i bilaga XIV till REACH.

Arbetet med att söka tillstånd är omfattande och måste planeras i tid. En ansökan ska bl a innehålla en kemikaliesäkerhetsrapport och en analys av alternativa ämnen. Tillstånd kan sökas av ämnets tillverkare, importör eller nedströmsanvändare eller av alla dessa gemensamt. Kravet på tillstånd gäller oavsett använd mängd och notera att kravet även gäller för tillståndspliktiga ämnen som används i en vara.

Med REACH berörs många fler företag idag än tidigare av regler för kemikalier. Det är viktigt att känna till de skyldigheter man har som tillverkare, importör eller nedströmsanvändare till ett ämne. Berörs ditt företag av krav på tillstånd? Har ni kommunicerat med era leverantörer om ämnen upptagna på kandidatlistan och i bilaga XIV till REACH? Planerar era leverantörer att söka tillstånd? Planerar ditt företag att söka tillstånd?

Interteks konsulter kombinerar sin bakgrund inom forskning och kemikalie/läkemedelsindustri med REACH-registreringsarbete. Vi förstår oss både på era produkters kemi och hur de berörs av kemikalielagstiftningen.

Vi kan hjälpa ditt företag att 

  • Förstå era skyldigheter under REACH och utreda om ni berörs om tillståndsprövning 
  • Kommunicera med leverantörer 
  • Ta fram tillståndsansökan 

för mer information.