Intertek (www.intertek.com)

Lindén International

Lindén International är baserat i Värnamo i Småland. En stor del av företagets produktion finns i Motala och totalt har man 65 anställda.

Sortimentet – 450 olika produkter – består av köksprodukter för hem och restaurangkök som exempelvis potatisskalare, bunkar, silar, mått, påsklämmor och vitlökspressar i rostfritt, plast, trä och kork. Storsäljaren Jonas, en potatisskalare med rörligt blad, började tillverkas 1953 och har sålts i hundra miljoner exemplar. 

Vill du veta mer?

Vill du lära mer om vad lagstiftningen säger om material som kommer i kontakt med livsmedel? 

Intertek Academy har kursen för dig!

 

Livsmedelskontakt ställer krav på kontroll från produktion till marknad

När en produkt kommer i kontakt med livsmedel ställs extra hårda krav på vad de får innehålla. Interteks konsulter inom Kemi, Hälsa och Miljö hjälper Lindén International att komma tillrätta med kemikalielagstiftningen.

Vi är många, inte bara i Sverige, som har en Jonas hemma i köket. Den rostfria potatisskalaren med rörligt blad har funnits i snart 60 år och sålts i över hundra miljoner exemplar världen runt. 

Potatisskalaren är en del av ett stort sortiment produkter, främst i rostfritt och plast men även i trä och kork, från det Värnamobaserade företaget Lindén International. 

Produkterna säljs till restaurangkök, grossister och distributörer och till slutkonsumenter i ett 25-tal länder med tyngdpunkt på Europa. 

Runt 200 av de totalt 450 produkterna i Lindéns sortiment är av plast. Produktionen av det rostfria sortimentet sker i Lindéns egen regi i Motala, men plastprodukterna köper man in, det mesta i Sverige, men också en del från andra länder. Och det var med plasten som Lindéns regulatoriska huvudvärk började. 

– Eftersom de allra flesta av våra produkter används i matlagning är vi ålagda att följa EU:s förordning angående livsmedelskontakt, säger Lindén Internationals VD Jens Sörensen. När vissa regler skärptes 2011 insåg vi att vi inte hade tillräcklig kunskap på området inom företaget. Samtidigt hade vi inte behov av regulatorisk kompetens på heltid.

Hjälp fanns dock att få. Sedan 2011 hyr Lindén in den regulatoriska kompetens man behöver från Interteks avdelning för Kemi, Hälsa och Miljö. Intertek hjälper också till med analys av olika material och andra typer av laborativa tester. 

Plast från Kina

Samarbetet mellan Lindén och Intertek fick en flygande start i samband med en container med vitlökspressar i polyamid från Kina som riskerade att fastna vid svenska gränsen på grund av bristande dokumentation. 

– Eva-Helena Westman från Intertek kunde hjälpa oss att lösa problemet genom en bra dialog med Tullverket och Livsmedelsverket, säger Jens Sörensen.   

Idag har Lindén ett avtal på regulatorisk rådgivning åtta timmar i månaden. Eva-Helena Westman och hennes kollegor finns till hands när behovet uppstår, men arbetar också proaktivt med att hålla koll på den regulatoriska omgivningen som påverkar Lindéns produkter. 

– För oss som designers och produktutvecklare är det inte lätt att veta vad vi ska göra på det här området, säger Jens Sörensen. När vi tror att vi gjort allt rätt och har all dokumentation på plats är det ändå alltid någon i kedjan som inte gjort vad de ska. Vi behöver en samarbetspartner som kan både kemi och plaster och regelverket runt det som kan hjälpa oss med de här frågorna.

aqua line 

EU:s ramförordning 1935/2004 om kontakt med livsmedel

Förordningen ställer krav på samtliga material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Exempel är bestick, hushållsmaskiner, förpackningar, men även lim och klister för etiketter. 

Förordningen innehåller krav på att det från material och produkter inte, under normala eller förutsebara användningsförhållanden, får överföras beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter som skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller medföra en oacceptabel förändring i livsmedlens sammansättning eller medföra en försämring av livsmedlens organoleptiska egenskaper. 

Vidare anges krav om spårbarhet, vilket innebär att tillverkaren och importören till produkter ska veta varifrån alla de råvaror och produkter han använder kommer och till vem han har levererat de produkter han tillverkat och marknadsfört. Man ska alltså ha kontroll från produktion till marknad. 

Utöver förordningen 1935/2004 finns det i EU speciella regler för vissa enskilda produkter och ämnen såsom plast, keramik och cellofan.