Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

  wallerfelt_vit

Kontakta Erik Wallerfelt
+46-733-750049

Maila en förfrågan 

Ackrediteringar

Våra provningslaboratorier i Sverige (Kista, Järfälla och Västerås) är ackrediterade av Swedac. Exakt vilka ackrediteringar vi har kan du läsa på Swedacs hemsida.

 

 

Certifiering och märkning av produkter

Oavsett om era kunder finns i Europa, Nordamerika, Asien eller någon annanstans behöver er produkt följa de marknadskrav och säkerhetsstandarder som gäller. Genom certifiering och märkning av produkter kan ni visa marknaden att era produkter uppfyller gällande krav.

Intertek är ett av världens ledande företag inom kvalitetssäkring, provning, certifiering och inspektion. Med vår globala kunskap och lokala närvaro kan vi hjälpa er att snabbt och smidigt få tillträde till nya marknader.

Märkning av produkter kan vara både frivillig och obligatorisk. CE-märkning är ett exempel på obligatorisk märkning för i EU-lagstiftningen specificerade produktkategorier. Många företag väljer dock även någon form av frivillig märkning, såsom S-märket som visar att produkten är certifierad av en tredje part, Intertek.

Certifiering innebär att en kompetent oberoende part intygar att något uppfyller vissa specificerade krav. Beroende på typ av certifiering kan även fabriksinspektion för att säkerställa att produkterna tillverkas i enlighet med certifierat utförande ingå.  Genom att låta oss på Intertek certifiera era produkter försäkrar ni er om att ni uppfyller gällande krav på kvalitet och säkerhet. 

Vårt laboratorium är ackrediterat av SWEDAC och anmält organ/ Notified Body (Nr 0413) för följande av EUs direktiv: EMC-direktivet, Radiodirektivet och det Medicintekniska produktdirektivet. Intertek är dessutom ett av de ledande företagen i världen avseende utfärdande av CB-certifkat. IECEE CB är det största globala produktcertifieringssystemet för elektriska produkter.

Marknadstillträde övriga världen
Skräddarsydd lösning för ditt företag

Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för ditt företag.