Intertek (www.intertek.com)

Inga datum satta

Tid:

Kl. 09.30 - 16.30 (inskrivning med kaffe och fralla från kl. 09.15)

 

Plats:

Kista, Stockholm

Längd:

1 dag

Pris:

5 600kr + moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

ISO 27001 i praktiken - ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse för hur du med hjälp av ett ledningssystem arbetar med din organisations informationssäkerhet och förbättrar den.

Information är en värdefull tillgång för organisationer och företag. Med ISO 27001 försäkrar du dig om att du hanterar och skyddar er information och andra tillgångar på bästa sätt. Samtidigt som information skall skyddas är det också kritiskt att den är tillgänglig för de som behöver den. De företag som är certifierade enligt ISO 27001 minimerar verksamhetens risker.

  

 Ur programmet:

  • Du lär dig vad ett (LIS) är och hur du arbetar med det
  • Grundläggande principer i ISO 27001
  • Hantering och styrning av risker 
  • Kontinuitetsplanering
  • Genomgång och tolkning av de viktigaste kraven i ISO 27001
  • Inspiration för att utveckla ert befintliga ledningssystem
  • Verktyg för att skapa, utveckla, förenkla och tydliggöra fördelarna med ett enkelt och väl fungerande LIS

           

Kursens mål
Efter genomförd utbildning har du lärt dig grundläggande principer för hur din organisation kan arbeta med LIS.

Vem vänder sig utbildningen till?
För dig som saknar erfarenhet av informationssäkerhet eller har ett ledningssystem för kvalitet eller miljö och behöver introduktion till ledningssystem för informationssäkerhet. Kanske står din organisation i begrepp att införa ISO 27001 eller så behöver ni utveckla, förenkla eller integrera redan befintliga processer och rutiner kring detta. 

Förkunsskaper
Inga, men du bör känna till vad ett ledningssystem är och ha erfarenhet av ISO 9001 eller ISO 14001. 

Om kursledaren
Utbildningen leds av Per Sundqvist som har mer än 20 års erfarenhet som revisor av ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet.

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!