Intertek (www.intertek.com)

Pålitliga mätresultat med kalibrering

Regelbunden kalibrering av mätinstrument är en förutsättning för att säkerställa kvalitet i produktionen. Anlita Intertek för kalibrering och service.

Läs mer här

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Varför kalibrera?

Seminarium den 21 april kl 10.15 på S.E.E. Scandinavian Electronics Event i Kista.

I tekniska sammanhang grundas nästan alltid besluten på ett mätresultat i en eller annan form. Ett mätfel under konstruktion eller produktutveckling av en produkt kan därmed få allvarliga konsekvenser, både i form av höga kostnader och badwill. 

Lars Andersson, teknisk chef på Intertek har många års erfarenhet av kalibrering och hantering av mätinstrument. Ta tillfället i akt att lära dig mer om:

• Vikten av kalibrering

• Omfattning

• Mätosäkerhet

• Spårbarhet

• Lämpliga intervall mellan kalibreringarna.  

Datum och tid: 21 april kl 10.15

Plats: S.E.E. Scandinavian Electronics Event, Kistamässan

Talare: Lars Andersson, Technical Manager, Intertek 

 

för mer information.