Intertek (www.intertek.com)
 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Navigera rätt för internationell tillväxt

Intertek, PwC, Serendipity Professionals och Teknikföretagen arrangerar ett kostnadsfritt seminarium med rubriken ”Navigera rätt för internationell tillväxt” den 23 november på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Vilka är framgångsrecepten för att driva tillväxt av bolag på en global arena … och vilka är fallgroparna? 

Välkommen till ett seminarium med guidning och råd inför ett företags internationaliseringprocess. Seminariet belyser bl a ämnen som

Förvärvsdriven tillväxt
Hur skapar man en fungerande process för ett förvärv samt när det kommer till långsiktigheten som ny ägare?

Organisk tillväxt
Hur approcherar man en ny marknad med befintligt produkt-/tjänstesortiment?

Produktlansering globalt
Hur navigerar man i ett komplext regleringslandskap för produkter på den globala marknaden?

Riskhantering på lednings- och styrelsenivå
Hur säkerställer man en ändamålsenlig styrningoch kontroll av finansiell och operationell risk?

Skatteperspektiv vid internationell expansion
Hur påverkas bolaget skattemässigt av att expandera internationellt och vad bör man särskilt tänka på?

Läs mer och anmäl dig här

för mer information.