Intertek (www.intertek.com)

Ta hjälp av Interteks experter inom kemi, hälsa och miljö

CE-märkning

CE-märkning är obligatorisk för många produktkategorier enligt EU-lagstiftningen. Tillverkaren är ansvarig för att produkten överensstämmer med lagstadgade krav på säkerhet, hälsa och miljö och att produkten har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt gällande regler..

Uppfyller era produkter kraven för CE-märkning? 

Läs mer här 

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek på Direktivsdagen

Intertek medverkar under hösten/vintern i fyra olika Direktivsdagar, som arrangeras av Svensk Elektronik. Syftet med dagen är att ge besökarna en god översikt över gällande direktiv och de nya regler som påverkar elektronikbranschen.

 Branschorganisationen Svensk Elektronik arrangerar under hösten och vintern fyra heldagsseminarier kring EU-direktiv.

Mats Forkman, Senior Chemical Advisor, Intertek, ger en djupare inblick i nuvarande lagstiftning om konfliktmineraler, krav och skyldigheter samt hur man som elektronikföretag kan hantera kraven i praktiken. 

Farzad Farzaneh, rådgivare inom CE-märkning, Intertek, finns på plats för att besvara frågor kring direktiv och regler för CE-märkning.  

Tre av fyra Direktivsdagar år 2016 blev snabbt fullbokade. Därför arrangeras ett extra tillfälle den 18 januari i Stockholm. Anmälan kan göras på http://svenskelektronik.se/event/direktivsdag-sthlm-extra-tillfalle/

Mer om CE-märkning:
Den 6 december arrangerar Intertek kursen CE-märkning med inriktning på elektriska produkter. Läs mer och anmäl dig här

På www.intertek.se/ce kan du läsa mer om Interteks utbud av tjänster inom CE.märkning

Mer om konfliktmineraler och kemikalier: 
Intertek har unik kompetens när det gäller kemikalier. Många av världens ledande företag anlitar våra experter för rådgivning kring kemikalielagstiftning, hantering och analys av kemiska ämnen.

 Läs mer på www.intertek.se/kemikalier

 

för mer information.