Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

 Andreas Marström 
Kontakta Andreas Marström
+46-8 750 0162

 Maila en förfrågan

Oberoende och opartiskhet

Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler. Läs mer om vårt oberoende och våra etiska regler.

Intertek erbjuder både rådgivning och utbildning, provning och certifiering. Den rådgivning och utbildning som erbjuds och utförs är strikt begränsad till vår kompetens att identifiera, förklara och förtydliga krav på produkter, tjänster, processer och ledningssystem. Vår rådgivning och utbildning baseras på offentligt tillgängliga standarder och regulatoriska krav, vilket innebär att opartiskheten i våra uppdrag inte kan ifrågasättas. I vårt erbjudande ingår därmed inte åtaganden gällande konstruktion av produkter eller system.

För att ytterligare säkra opartiskhet, oberoende och integritet är vårt arbete organiserat så att en och samma person inte medverkar i både rådgivning och utbildning och certifiering för en och samma produkt eller ledningssystem. Våra rådgivningstjänster erbjuds ej inom det medicintekniska produktområdet och har inget samröre med vår ackrediterade verksamhet som anmält organ.  

 

 

Global Market Access - så här jobbar vi

Interteks konsulter guidar dig från ritbord till marknad. Vi tar ansvar för hela den regulatoriska processen och ser till att din produkt kommer ut på marknaden – i rätt tid till rätt kostnad.

 global_market_access_S

Förstudie
Interteks konsulter hjälper er att ta fram det underlag som krävs för att prioritera vilka marknader, produkter och produktvarianter det lönar sig att satsa på ur ett regulatoriskt perspektiv.

Kravutredning
I kravutredningen beskriver vi processen för marknadstillträde för utvalda produkter på utvalda marknader – t ex vilka regelverk produkten måste leva upp till, hur efterlevnaden ska dokumenteras, vilka tester som krävs och hur de går till, vilka certifikat som behövs och vilka krav som ställs på certifiering av ledningssystem.

Gap-analys
Har ni redan lanserat en tidigare modell? Eller kanske delprovat produkten tidigare? I gap-analysen validerar vi tidigare genomförda tester och annat underlag från ert företag mot den kravbild som tagits fram i kravutredningen. 

Provning
Provningen startar med en konstruktionsgranskning där vi inventerar produkt och dokumentation och verifierar att produkten uppfyller de teoretiska kraven i applicerbar standard. Därefter provas produkten praktiskt mot applicerbar standard.

Marknadstillträde
I det sista steget i marknadstillträdesprocessen utfärdar Intertek certifikat baserade på godkända testrapporter. När certifieringsprocessen kräver det genomför vi också fabriksinspektioner. Vi tar också hand om ansökningar mot myndigheter och certifieringsorgan. Sedan är allt klart för lansering!

Support
Vårt åtagande tar inte slut när produkten lanserats. Vi fortsätter att stötta ditt företag med bevakning av giltigheten i era certifikat och av förändringar i regler och krav som påverkar din produkt. 

A_request button teal