Intertek (www.intertek.com)

Global Market Access

Välj den enkla vägen till globalt marknadstillträde. Oavsett om era kunder finns i EU, Nordamerika eller Asien behöver er produkt uppfylla gällande regler och marknadskrav för säkerhet och kvalitet. Läs mer här
 

Swedish Medtech årsmöte

Intertek är sedan många år tillbaka medlem i Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik i Sverige. Den 27 april arrangerar Swedish Medtechs sitt årsmöte och efterföljande konferens, där Intertek medverkar som utställare.

Intertek erbjuder en rad olika certifierings-, provnings-, och analystjänster till företag och organisationer inom medicinteknik, vård och läkemedel. Vi arbetar bl.a. med direktivet MDD och standarden IEC 60601-1, utgåva 3. Läs mer om utbudet av tjänster på intertek.se/medicinteknik-vard-och-lakemedel

Den 27 april kl 13.00 medverkar vi på Swedish Medtechs årskonferens på Grand Hotel. Om du vill boka ett möte eller har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss här