Intertek (www.intertek.com)

Tid:

09.00-16.00 (Inskrivning med kaffe och smörgås från kl 08.45)

Plats:

Kista, Stockholm

Längd:

1 dag

Pris:

6 500 kr + moms. Lunch, kaffe och kursdokumentation ingår

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

Anti-korruption, ISO 37001

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den nya standarden mot mutor - ISO 37001. Den här utbildningen ger kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption.

Företag, myndigheter och organisationer har samma utmaning som gäller såväl verksamheten i Sverige som utomlands. Korruption påverkar verksamheten, trovärdigheten och varumärket. Därför är det viktigt att förebygga riskerna och att hantera kriser när det uppstår misstanke om korruption. Ämnet har aldrig varit mer aktuellt någonsin. Due diligence och riskhantering - hur bör en intern genomlysning göras i ett bolag för att gardera sig mot korruptionsrisker? Det och mycket annat får du svar på under utbildningen.

Utbildningen ger kunskap i hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Du får en mycket god orientering och praktiska tips på t ex hur korruption identifieras och förebyggs samt kunskap om den kommande  standarden ISO 37001.

Vi går igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskuterar olika ledningssystem och standarder för policys och förebyggande av mutor och korruption med hänsyn till standarden ISO 37001.  

Ur programmet  

  • Vad är korruption?
  • Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation?
  • ISO 37001 - standarden mot mutor
  • Att arbeta effektivt med antikorruption 

Kursens mål

Efter avslutad utbildning har deltagaren kunskaper och verktyg för att upptäcka korruption och orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption. Förståelse för hur man använder Näringslivskoden och praktiskt kunna arbeta med antikorruption och förebygga risker. Deltagaren kommer också ha förståelse för och kunna använda ISO 37001 - standarden mot mutor.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till personer i befattning där förhandling och avtal är en del av arbetet som t ex hållbarhetschefer, controllers, inköpare, compliance/riskpersonal och revisorer. Även aktörer som konsulter och jurister som berörs av dessa frågor har utbyte av utbildningen.

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Louise Brown, är ISO37001 Lead Auditor, World Bank Monitor Compliance & Integrity, LRCC (Local Research Correspondent on Corruption) för Sverige åt EU-Kommissionen, samt vice styrelseordförande Transparency International Sverige. Louise medverkade i den svenska arbetsgruppen som var med och tog fram ISO37001, vilket var en process som involverade närmare 40 länder och tog 3 år att genomföra. Hon är också författare till boken "Den skenhelige svensken--Korruption utan konsekvenser?". Louise har medverkat flertalet gånger i media bla Uppdrag Granskning och SVT som expertkommentator om korruptionsfrågor.

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com

Anmäl dig här!