Intertek (www.intertek.com)

19 maj, 2020

Tid:

Kl. 09.30-16.00

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

1 dag

Pris:

6 900 sek+moms. Lunch, fika och kursdokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 Academy El
 

Elektriska handverktyg och trädgårdsmaskiner enligt IEC/EN 62841-1

På utbildningen för elektriska handverktyg och trädgårdsmaskiner lär du dig vilka kraven är för att tillverka dessa produkter. Du får en god förståelse för innebörden och vad som krävs av dig som tillverkare och vad man bör tänka på för att undvika fallgroparna.

Alla företag som sätter produkter på marknaden måste kunna påvisa att de uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Detta gäller dig som importör och tillverkare - man måste kunna påvisa att kommersiella produkter uppfyller EU-kraven. Få produkter klarar provningen utan anmärkning, på ett eller annat sätt möter produkten inte de lagstiftade kraven. Att upptäcka detta i ett sent skede i processen är kostsamt och kan medföra försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och extrakostnader för omkonstruktion av produkten.

Om utbildningen
Utbildningen behandlar inledningsvis kortfattat regelverket kring produktansvar. Vi går därefter igenom standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav för Europa, vad de innebär och hur man gör för att uppfylla kraven. Då allt fler produkter innehåller någon form av batteri kommer vi också kort gå igenom relevanta batterikrav.  

Ur programmet

  • Övergripande om direktiv, krav och standarder 
  • Tolkning och förklaring av delkraven i standarden IEC/EN 62841-1
  • Säkerhetskritiska funktioner
  • Batterikrav

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om kraven i standarden IEC/EN 62841-1. 

Vem vänder sig utbildningen till?
El- och elektronikkonstruktörer, personer verksamma inom utveckling, kvalitet och inköp och andra som behöver skaffa sig förståelse och grundläggande kunskap om standarden.

Förkunskaper 
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du har läst igenom standarden och har viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

Kursledare 
Leif Mattsson, Teknisk chef och ansvarig globalt inom Intertek för IEC 62841-1. Leif har mångårig erfarenhet av produktsäkerhetsfrågor, både genom sin roll som rådgivare idag och som tidigare provningsingenjör. Vidare är Leif sekreterare i tekniska kommittén för SEK TK 61 och TK 116 samt jobbar som svenska representant i IEC och CENELEC TC 61 och TC 116 med standardisering på internationell nivå.

   

 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com