Intertek (www.intertek.com)

Tid:

Dag 1: 09.30 - 16.30 (inskrivning från kl 09.15)

Dag 2: 09.00 - 16.00

Plats:

Stockholm, Kista

Längd:

2 dagar

Pris:

10 900 kr + moms. Lunch, kaffe och kursdokumentation ingår.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 

Internrevision fortsättningskurs

Är du internrevisor? Har du gått kursen Internrevision & Revisionsteknik eller motsvarande? Kanske är det dags för dig att ta dig till nästa nivå. Här är kursen för dig som är ansvarig för din organisations revisionsprogram.

ISO standarder är framtagna med syftet att verkligen göra skillnad. Rätt implementerat får organisationer kraftfullt stöd för både sitt strategiska och operativa arbete för att nå och överträffa sina mål.

Internrevisionen är en av de viktigaste av ledningssystemets ingredienser för att säkerställa ständiga förbättringar. Anledningen är enkel - man blir alltför lätt hemmablind. Internrevisionen skall hjälpa oss att se det vi missar i vardagen. Hur kan du förbättra din och organisationens förmåga till ständiga förbättringar och innovation?

Den här utbildningen ger dig utifrån de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 en ökad förmåga att leda och utföra internrevisioner genom ett fokus på organisationskulturens betydelse och på kvalitén i dialogen med den reviderade. Det har du nytta av oavsett vilken standard du reviderar.

Om utbildningen 
Utbildningen omfattar 2 dagar och varvar dialogbaserad föreläsning med gruppövningar där deltagarna får reflektera kring förutsättningarna och förbättringspotentialen för internrevision och öva sina färdigheter som internrevisor.

Ur programmet

  • Organisationskulturens betydelse i ett effektivt verksamhetsledningssystem
  • Hur kan vi säkerställa att internrevisionen verkligen bidrar till att göra skillnad?
  • Internrevisionens uppgift och internrevisorns roll
  • Nyheter i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 - vad betyder det för internrevisionsarbetet?
  • Dina styrkor och svagheter som revisor - hur uppfattas jag?
  • Egen handlingsplan

Kursens mål
Efter avslutad utbildning har du ökad förmåga att ansvara för och utföra internrevisioner som bidrar till organisationens ständiga förbättring.

Vem vänder sig utbildningen till? 
Utbildningen är för dig som redan idag är internrevisor och vill vidareutvecklas inom området. Du har tidigare genomfört internrevisioner och vill nu förbättra dina förutsättningar och din förmåga att bidra till organisationens resultat. Utbildningen vänder sig också till dig som är ansvarig för internrevisionsprogrammet i din organisation.

Förkunskaper 
Genomgången utbildning i Internrevision och Revisionsteknik eller motsvarande.

Kursledare 
Anders Warpman. Anders har lång erfarenhet som chef och ledare inom tillverkningsindustrin. Han har en flerårig utbildning som organisationskonsult och stödjer organisationer med verksamhetsutveckling kring ledning/styrning och det som driver verksamheten. Anders har även en bakgrund som extern revisor och är Lead Auditor ISO 9001.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com