Intertek (www.intertek.com)
white-rectangle
 

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Intertek certifierar första företaget i Sverige enligt antikorruptionsstandarden ISO 37001

It-bolaget Atea går i bräschen för arbetet med antikorruption.

Intertek, en global helhetsleverantör av tjänster inom certifiering, provning och hållbarhet, överlämnade nyligen sitt första ISO 37001-certifikat till It-bolaget Atea Sverige.

Intertek är ett av de första certifieringsorganen i Sverige ackrediterat att certifiera enligt ISO 37001 och ser Ateas certifiering som en milstolpe.

”Förhoppningsvis är detta bara början på ett bredare engagemang kring antikorruption bland Sveriges företag och organisationer”, säger Carl-Johan von Plomgren, Head of Intertek Nordics Business Assurance. ”En certifiering är ett kvitto på ett systematiskt arbete med att förbättra metoder och processer för att motverka bestickning och mutor på alla nivåer i företaget.” 

Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige, kommenterar:

”Jag är stolt över arbetet med ISO 37001 som är en naturlig vidareutveckling av den uppförandekod vi införde i Sverige 2012. Koncernen har dessutom en Compliance Officer i varje land med ett dedikerat ansvar för dessa frågor sedan 2015. ISO 37001-certifikatet bygger på en omfattande revisionsinsats på över 30 revisionsdagar som medarbetare runt om i hela landet tog sig an med stort engagemang. Arbetet mot mutor är oerhört viktigt och vi är stolta över att bära ledartröjan i Sverige”

Om ISO 37001

ISO 37001: Ledningssystem mot mutor, publicerades på svenska i maj 2017 och anger krav och ger vägledning för ett ledningssystem som ska hjälpa en organisation att förebygga, upptäcka och hantera mutor. För att uppfylla standarden måste organisationen kunna visa att man arbetar konsekvent och systematiskt med riskhantering, styrning och utbildning och hur man förhåller sig till sin omvärld. 

ISO 37001 omfattar åtgärder och kontrollfunktioner som motsvarar global “good practice” för förebyggande av mutor och reflekterar kraven i ledande internationell lagstiftning (FCPA, UKBA), men också den svenska mutbrottslagstiftningen Näringslivskoden.

 

för mer information.