Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer?

Lisalott Gabro  
Kontakta Lisalott Gabro   
0708-750000
Maila en förfrågan  

 

 

Eurasia REACH - deadline för notifiering 1 januari 2020

Intertek erbjuder rådgivning kring Eurasia REACH och handfast stöd vid notifiering och registrering av kemiska ämnen och produkter.

Från och med 2 juni 2021 blir det obligatoriskt för importörer och tillverkare av kemiska ämnen och blandningar i den Eurasiska Ekonomiska Unionen (Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien) följa Technical Regulation on Safety of Chemical Products (EAEU TR 041/2017), i dagligt tal kallad Eurasia REACH.

Eurasia REACH omfattar alla kemiska ämnen och blandningar förutom de som specifikt undantas i förordningens bilaga 1. 

De viktigaste kraven 

  • Notifiering av befintliga substanser redan 1 januari 2020:  Myndigheterna i EaEU:s medlemsländer genomför just nu en inventering av befintliga kemiska ämnen med deadline 1 januari 2020. För företag som verkar i EaEU är det viktigt att notifiera de kemiska ämnen och blandningar som redan finns på EaEU-marknaden så att de kommer med på den lista på ämnen och blandningar som inventeringen ska resultera i. 
  • Registrering av kemiska ämnen och blandningar hos ansvarig myndighet i en av EaEU:s medlemsländer. 
  • Lagstiftningen innehåller även gränsvärden för begränsade ämnen, restriktioner kring farliga ämnen i varor samt krav på utformning av säkerhetsinformation, identifiering och märkning av produkter och terminologi.  

Hur Intertek kan hjälpa till 

Vi kan hjälpa ert företag med de tester, den dokumentation och den notifiering och registrering som krävs för att möta kraven i Eurasia REACH: 

  • Strategier för notifiering och registrering
  • Rådgivning inför och efter notifiering och registrering
  • Notifiering i EaEU:s förteckning över befintliga ämnen och blandningar
  • Klassificering och märkning av ämnen
  • Framtagning och registrering av säkerhetsdatablad
  • Eurasia REACH Only Representation och framtagning och inlämning av registreringsdokumentation
  • Bevakning av notifiering och registrering

 

för mer information.