Intertek (www.intertek.com)

12 februari, 2019

Tid:

09.00-16.30 (inskrivning med kaffe från kl. 08.45)

 

Plats:

Kista, Stockholm

Längd:

1 dag

Pris:

7 600 kr + moms. Lunch, fika och dokumentation på engelska ingår.

Mer information:

Kursen genomförs på engelska av engelsktalande kursledare.

Av- och ombokningsvillkor

Anmäl dig här!

 Academy El
 

Produktsäkerhet

Produktsäkerhet är en utbildning som behandlar hur säkerheten integreras i affärsprocessen. Du får insikt i hur man upptäcker säkerhetsrisker och utvecklar kostnadseffektiva lösningar som minimerar potentiella säkerhetsfaror.

Denna utbildning tillhandahåller analys och förståelse för avgörande säkerhetsfrågor för konsumentprodukter som formgivare och tillverkare möter varje dag. Som deltagare lär du dig teorin bakom Interteks "Design Hazard Analysis Methodology", DHA. Utbildningen varvas med föreläsning och praktiska övningar som gör det möjligt som deltagare att utföra en DHA på provprodukter med instruktioner av en säkerhetsingenjör. På så vis har du redan praktisk erfarenhet direkt efter genomförd utbildning.

Innehållet i kursen introducerar viktiga säkerhetsprinciper och beskriver de komponenter som krävs för företag och yrkesverksamma att genomföra en process som möjliggör att sätta säkra produkter på marknaden.

 

Ur programmet:

  • Introduktion - Förklaring av risk och värdet av säkerhet
  • Olycksrisken
  • Förutsägbar användning genom åldersgrupperna
  • Fysisk interaktion mellan användare och produkt
  • Produktsäkerhet - lagstiftning
  • Fabrikationsfel - Analys av data och rapportering samt processer och planering inklusive prover och mätningar 


Kursens mål

Efter genomförd utbildning har du god inblick i konsekvenserna av att inte sätta säkra produkter på marknaden och hur man skyddar sitt varumärke.

Vem vänder sig utbildningen till? 

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i produktionen av konsumentprodukter. T ex ingenjörer,designers, produktchefer och inköpare.

Förkunskpaer

Inga förkunskaper krävs

For more information in English, please visit the link below:

http://www.intertek.com/risk-management/safety-training/

 

 

 

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss gärna på 08-750 00 00 alternativt på utbildning@intertek.com