Intertek (www.intertek.com)

Kundcase

Här kan du inspireras av om hur vi arbetar med våra kunder och de lösningar vi erbjuder.

Läs mer här.

Vill du veta mer?

 Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46 8 750 0219

Skicka en förfrågan  

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

ISO 39001 – certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

En certifiering av ledningssystemet för vägtrafiksäkerhet har många fördelar. Det intygar att er organisation kontinuerligt arbetar med att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som ni uppfyller era intressenters olika krav inom området och får en ökad konkurrensfördel.

Målet med standarden är att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Årligen dör 1,3 miljoner människor i världen i trafiken och 20-50 miljoner skadas. Detta innebär inte bara personlig tragik utan även mycket stora kostnader för samhället och företagen. WHO har räknat ut att i världen går ca 2 % av BNP till att täcka kostnader för trafikolyckor, inräknat omedelbara insatser, sjukvård och den kostnad som uppkommer när människor blir invalidiserade.

Vilka kan certifieras enligt ISO 39001?
Vägtrafiksäkerhet berör inte bara vägbyggare, transportörer och fordonstillverkare utan alla organisationer som kan påverka och/eller påverkas av trafiksäkerheten. Den internationella standarden ISO 39001:2012 kan användas för alla som har någon anknytning till vägtrafiksäkerhet både privata och offentliga inom t.ex. åkerier, myndigheter, taxiföretag eller till och med ett köpcentrum som har en massa trafik och parkeringsplatser. 

Certifiering av ledningssystemet för trafiksäkerhet
En organisation som vill certifiera enligt ISO 39001 behöver anlita ett ackrediterat certifieringsbolag som Intertek som löpande granskar organisationens ledningssystem för trafiksäkerhet. I standardens krav ingår t.ex. en policy för vägtrafiksäkerhet, mål och handlingsplaner. Organisationen ska exempelvis kartlägga vilken roll man har i vägtrafiken, vilka fordon som används, hur vägarna är, vilken säkerhetsutrustning som finns i fordonen och hur lasten säkras. Det ska finnas en styrning för att kunna uppfylla lagar, krav och för att ständigt förbättra vägtrafiksäkerheten. I standarden ingår även att mäta antalet olyckor och incidenter organisationen har varit inblandad i. Intern revision och ledningens genomgång är också delar som ska genomföras.

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet kan enkelt samverka med övriga ledningssystem som exempelvis kvalitetsledning (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001) eftersom den uppbyggd enligt den nya strukturen high level structure.  

 

 

 

 

 

för mer information.