Intertek (www.intertek.com)

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation för certifiering.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Redo för ISO 45001? Gör en gapanalys.

Starta förberedelserna med en gap-analys. Det ger organisationen en tydlig bild av nuläget och var man bör fokusera sina resurser. Läs mer här

 

Utbildning - ISO 45001

Utbildningen ger dig en tydlig bild av vad ett arbetsmiljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten, för att skapa både högre engagemang och lönsamhet. Vi går också igenom skillnaderna mellan OHSAS 18001 och nya ISO 45001 och ger konkreta exempel på tillämpningar från olika organisationer. 

 

ISO 45001 i korthet

Vi samlat ihop den viktigaste informationen om ISO 45001 - nyheterna, datumen och stegen på vägen mot en uppgradering eller en nycertifiering - i ett faktablad.

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

Maila en förfrågan

 

Intertek är en av de första ackrediterade enligt ISO 45001

Ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö visar att organisationen tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

ISO45001_web

Ett certifierat ledningssystem ger tydlighet och struktur på arbetsmiljöarbetet och hjälper organisationen att styra utifrån lagar, risker och möjligheter. Allt för att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsmiljöarbetet.

Den 12 mars 2018 publicerades ISO 45001:2018, världens första internationella ISO-standard för arbetsmiljö. Standarden, som ersätter OHSAS 18001, följer ISO:s high level structure, som gör det enklare och mer kostnadseffektivt att integrera arbetsmiljöledningen med andra ISO-standarder för till exempel kvalitet, miljö och informationssäkerhet. 

Fördelar med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö  

En certifiering enligt ISO 45001:

  • ökar engagemang, trivsel och effektivitet på arbetsplatsen.
  • visar för kunder, potentiella anställda och samhället i stort att organisationen tar sitt arbetsmiljöarbete på allvar.
  • minskar kostnaderna för sjukfrånvaro och produktionsbortfall.
  • säkerställer att både företagsledningen och medarbetarna tar en aktiv roll i organisationens arbetsmiljöarbete.
  • säkerställer en systematisk riskhantering som förebygger hälsoproblem, sjukdomar och olyckor.
  • en årlig granskning av organisationens ledningssystem bidrar till utveckling av verksamheten.
  • intygar att organisationen följer den svenska arbetsmiljölagstiftningen (AFS) och gör den bättre rustad att hantera nyheter i lagar och regelverk.

Uppgradering från OHSAS 18001 till ISO 45001

Under en övergångsperiod på tre år från den 12 mars 2018 är certifikat enligt OHSAS 18001 fortfarande giltiga. Efter 12 mars, 2021, gäller enbart ISO 45001-certifikat. Det betyder att den organisation som nu är certifierad enligt OHSAS 18001 måste uppgradera till ISO 45001 innan det datumet om man vill behålla sitt certifikat. 

Förbered din organisation för ISO 45001  

För organisationer som ska uppgradera från OHSAS 18001 till ISO 45001 eller påbörjar sin resa mot en arbetsmiljöcertifiering nu erbjuder Intertek:

 

  certifiering arbetsmiljö OHSAS 18001