Intertek (www.intertek.com)

Effektiva processer? Redo för en certifiering?

Starta era förberedelser och hitta förbättringsområden med en gap-analys. Lär mer här

 

Inspireras av vårt whitepaper om värdeskapande och effektiva ledningssystem

The process approach – adding business value and minimizing risks. Klicka här

 

Webinar: Risk management – så hanterar ni risker och möjligheter

Våra erfarna experter berättar om hur en fungerande riskhantering kan identifiera, förebygga och hantera risker och möjligheter. Lär er även mer om riskanalys, riskminimerande åtgärder, riskaptit, krav på riskhantering enligt olika standarder och hur man etablerar risktänkande i en organisation.

Ta del av vårt webinarium här

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation för certifiering.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Intertek Academy

Höj din kompetens och håll dig uppdaterad!
Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se aktuella utbildningar

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

Maila en förfrågan

 

ISO 9001-revision och certifiering

Intertek är ett ledande certifieringsorgan med lång erfarenhet av ISO 9001-revision och certifiering enligt ISO 9001:2015. Våra erfarna och branschkunniga revisorer skapar förutsättningar för att er certifiering bidrar till en effektivare och konkurrenskraftigare organisation.

Med årliga ISO 9001-revisioner och med en certifiering enligt ISO 9001 får ni ett verktyg för att skapa en effektiv organisation med strukturerade processer för att ständigt utveckla ert kvalitetsarbete.

 ISO 9001-revision och certifiering

  • En kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer i din verksamhet.
  • Ni får ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. 
  • Den bidrar till kontinuerligt förbättringsarbete och får er att upptäcka nya styrkor i er organisation. 
  • En kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 hjälper er att fokusera på det som är viktigt, spara både tid och pengar, och därmed bli mer konkurrenskraftig och redo för framtiden. 
  • Ni stärker både ert förtroende och varumärke med er kvalitetssatsning. 
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som är certifierade enligt ISO 9001.
  • Nya kunder som fokuserar på kvalitet kommer att se möjligheter med er.

Läs mer om förändringarna i 9001:2015 och ISO 14001:2015 

Intertek först ut med att certifiera enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Läs mer om våra kundcase här.


 

ISO 9001