Intertek (www.intertek.com)

Webinar: En introduktion till ISO 45001 – standarden om arbetsmiljö

Våra experter berättar vad den nya standarden ISO 45001 innebär och hur ni bäst förbereder er organisation.

Klicka här för att ta del av vårt webinar. 

Webinar: Certifiera er arbetsmiljö – för bättre kvalitet och ökad lönsamhet

Lär dig mer om hur ni kan förbättra er arbetsmiljö, kvalitet och lönsamhet. Ladda ned vårt whitepaper här.

 

Kostnadsfritt webinar om nya dataskyddslagen – så påverkas er verksamhet

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) av EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen får stor påverkan på informationssäkerhet, IT-system, roller, processer och rutiner. Om den nya lagen inte efterlevs får man betala upp till 4 % av omsättningen. Lär dig mer om nyheterna och hur ni förbereder er.

Ta del av vårt webinarium här.

 

Dags för kompetensutveckling?

Intertek Academy erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar.

Se kurskalendariet här

Vill du veta mer?

Martin Vinskär

Kontakta Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Kontakta Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

POEhingerny

Kontakta Per-Olof Ehinger
+46-8-750 0107

LouiseBjorkmanny

Kontakta Louise Björkman
+46-8-750 0142 

Maila en förfrågan

 

Ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS 18001) och ISO 45001

Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 visar du att din organisation tar arbetsmiljöarbetet på allvar. Det finns en mängd andra fördelar, som ökad kvalitet och bättre lönsamhet.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan du på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete. Den internationellt erkända standarden OHSAS 18001:2007 fungerar tillsammans med företagets befintliga ledningssystem. Som en del av den dagliga verksamheten införs med hjälp av standarden ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. 

För att följa svensk arbetsmiljölagstiftning måste ditt företag kunna visa att Arbetsmiljöverkets krav AFS 2001:1 hanteras i ett ledningssystem certifierat enligt OHSAS 18001. Med en OHSAS 18001/AFS 2001:1-certifiering kan din organisation på ett enkelt sätt visa att ni uppfyller både nuvarande och framtida säkerhetskrav på arbetsmiljön. Det finns även andra vinster att göra på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Undersökningar visar att 30-50 procent av kvalitetsbristerna både i svensk industri och tjänsteföretag är kopplade till just bristande arbetsmiljö. 

När vi certifierar ert arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001/AFS 2001:1 kan vi samtidigt bedöma ert ledningssystem i förhållande till andra standarder, som exempelvis ISO 9001 eller ISO 14001, något som ger en effektivare revisionsprocess.

Webinar: En introduktion till nya ISO 45001 
I slutet av 2017 väntas arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 ersättas av ISO standarden, ISO 45001. Interteks experter inom arbetsmiljö berättar och visar vad den nya standarden innebär och hur du bäst förbereder er organisation. Lyssna och titta på vårt webinar när du vill. Klicka här 


Fördelarna med arbetsmiljöcertifiering 

 • Ni får en årlig granskning av ert ledningssystem av oberoende revisorer som hjälper er att utveckla er verksamhet.
 • Intygar att ni följer arbetsmiljölagar.
 • Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro med mindre produktionsbortfall.
 • Ökad lönsamhet genom längre sjukfrånvaro, ökad kvalitet och lägre försäkringskostnader.
 • Förbättrad kvalitet.
 • Stärker ert varumärke med ökad goodwill med satsning inom arbetsmiljö (vid rekrytering, kunder, intressenter).
 • Ökat engagemang, trivsel och effektivitet hos personalen.
 • Intygar att ni förebyggande och systematiskt arbetar med ständig utveckling inom arbetsmiljö. 
 • Analys och riskhantering som förebygger hälsoproblem, sjukdomar och olyckor. 
 • Ett ledningssystem för arbetsmiljö är enkelt att integrera med andra ledningssystem som ex. ISO 9001 och ISO 14001.
 • Internationellt erkänd standard 


Om Intertek
Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom våra tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och rådgivning till kvalitetssäkring och certifiering bidrar vi till att öka värdet på våra kunders produkter, processer och system. Tack vare att vi är verksamma i mer än 100 länder kan vi hjälpa er verksamhet i de flesta länder utanför Sverige. Vi stöttar våra kunder med att säkerställa produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Med Intertek får ni  förutsättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga. Vi klimatkompenserar alla revisioner och bidrar till miljövänlig energiproduktion i utvecklingsländer.

Klicka här för att se alla våra svenska lokalkontor 
Klicka här för att se våra kontor i övriga världen

 

 certifiering arbetsmiljö OHSAS 18001