Intertek (www.intertek.com)

Vill du veta mer konktakta

Martin Vinskär

Martin Vinskär
+46-8-750 0329

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal
+46-8-750 0219

 

Skriv till oss:

Telefon:

+ 46 8 750 00 00
 
 

Ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS 18001)

Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 visar du att din organisation tar arbetsmiljöarbetet på allvar. Det finns en mängd andra fördelar, som ökad kvalitet och bättre lönsamhet.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan du på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete. Den internationellt erkända standarden OHSAS 18001:2007 fungerar tillsammans med företagets befintliga ledningssystem. Som en del av den dagliga verksamheten införs med hjälp av standarden ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. 

För att följa svensk arbetsmiljölagstiftning måste ditt företag kunna visa att Arbetsmiljöverkets krav AFS 2001:1 hanteras i ett ledningssystem certifierat enligt OHSAS 18001. Med en OHSAS 18001/AFS 2001:1-certifiering kan din organisation på ett enkelt sätt visa att ni uppfyller både nuvarande och framtida säkerhetskrav på arbetsmiljön. Det finns även andra vinster att göra på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Undersökningar visar att 30-50 procent av kvalitetsbristerna både i svensk industri och tjänsteföretag är kopplade till just bristande arbetsmiljö. 

När vi certifierar ert arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001/AFS 2001:1 kan vi samtidigt bedöma ert ledningssystem i förhållande till andra standarder, som exempelvis ISO 9001 eller ISO 14001, något som ger en effektivare revisionsprocess.

Fördelarna med arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS 18001

 • Ni får årlig granskning av ert ledningssystem av oberoende revisorer som hjälper er att utveckla er verksamhet.
 • Intygar att ni följer arbetsmiljölagar.
 • Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro med mindre produktionsbortfall.
 • Ökad lönsamhet genom längre sjukfrånvaro, ökad kvalitet och lägre försäkringskostnader.
 • Förbättrad kvalitet.
 • Stärker ert varumärke med ökad goodwill med satsning inom arbetsmiljö (vid rekrytering, kunder, intressenter).
 • Ökat engagemang, trivsel och effektivitet hos personalen.
 • Intygar att ni förebyggande och systematiskt arbetar med ständig utveckling inom arbetsmiljö. 
 • Analys och riskhantering som förebygger hälsoproblem, sjukdomar och olyckor. 
 • Ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 är enkelt att integrera med andra ledningssystem som ex. ISO 9001 och ISO 14001.
 • Internationellt erkänd standard 

Lär dig fördelerna med arbetsmiljö via vårt online seminarium
Titta och lyssna när du har tid. Interteks expert inom arbetsmiljö berättar om ämnet: Certifieria er arbetsmiljö - för bättre kvalitet och ökad lönsamhet. 

Kostnadsfri guide: Stärkt ert varumärk - marknadsför er certifiering
Det finns många fördelar med att certifiera ett företags ledningssystem. Guiden fokuserar på hur ni kan använda ett certifierat ledningssystem i er marknadsföring för att stärka ert varumärke. Ni får marknadsföringstips, aktuella regler som gäller för marknadsföring av certifiering och även förklaringar av certifieringsbegrepp. Ladda ned dokumentet här. 

Om Intertek
Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom våra tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och rådgivning till kvalitetssäkring och certifiering bidrar vi till att öka värdet på våra kunders produkter, processer och system. Tack vare att vi är verksamma i mer än 100 länder kan vi hjälpa er verksamhet i de flesta länder utanför Sverige. Vi stöttar våra kunder med att säkerställa produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet.Med Intertek får ni  förusättningar till att öka er lönsamhet, stärka ert varumärke och bli mer konkurrenskraftiga. Vi klimatkompenserar alla våra revisioner, har 98% i kundnöjdhet och en stor med lokal närvaro.

Klicka här för att se alla våra svenska lokalkontor 
Klicka här för att se våra kontor i övriga världen

 

 

för mer information.