Intertek (www.intertek.com)

Möt våra kunder

Vi hjälper många företag med CSR-frågor. Här möter du ett par av dem.

 

Certifiering för förebyggande av mutor och korruption (ISO 37001)

Som ett av de första certifieringsorganen i Sverige erbjuder Intertek certifiering enligt den nya standarden för förebyggande av mutor – ISO37001. Dessutom bistår vi våra kunder med ett antal övriga tjänster inom området för förebyggande av mutor och korruption. Läs mer här.

Hållbarhet och CSR

Läs mer här om Interteks tjänster inom hållbarhet och CSR.
 

Uppföljning av leverantörer

Så säkerställer ni att er organisations etiska riktlinjer verkligen följs, både runt om i världen och på hemmaplan.

Idag har de allra flesta företag och organisationer en uppförandekod eller andra etiska riktlinjer som underleverantörer runt om i världen förväntas skriva under och följa i sin verksamhet. Men steget från att sätta sin signatur på ett papper till att faktiskt leva upp till kraven som beskrivs där kan vara långt. 

För att vara säker på att kraven i uppförandekoden följs – till sista led i ofta långa kedjor av underleverantörer – krävs regelbunden uppföljning. Många företag sköter uppföljningen med egen personal, men allt fler ser fördelen med den större trovärdighet i CSR-arbetet som oberoende uppföljning ger.  

Varje år gör Intertek över 60 000 leverantörsrevisioner globalt. Det gör oss till en av världens största aktörer och ger våra kunder unika möjligheter till benchmarking mot företag över hela världen. Vi arbetar med välkända globala program som SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), BSCI (Business Social Compliance Initiative) och vårt eget WCA (Workplace Conditions Assessment). Dessutom utvecklar vi kundspecifika revisionsprogram helt anpassade efter kundens unika kravbild. 

Lokal förankring är oerhört viktigt i den här typen av revisioner. Att revisorerna talar det lokala språket, har god insikt i den lokala lagstiftningen och besitter rätt kompetens är avgörande för kvaliteteten. Därför är vårt globala nätverk av revisorer en av våra viktigaste framgångsfaktorer. 

cerello-line

Vad är WCA?

WCA är ett globalt program som bygger på International Labor Organization (ILO) och best practice från globala industriprogram som Ethical Trading Initiative (ETI) och Social Accountability International (SA 8000) med flera.

Läs mer om WCA 

cerello-line

Så undviker du de värsta CSR-fallgroparna

  • Ställ inga krav du inte är beredd att följa upp
  • Krångla inte till det utan våga hålla det enkelt – mycket handlar om sunt förnuft.
  • Arbeta långsiktigt tillsammans med leverantörerna, kontinuitet är oerhört viktigt. Ibland gör man mer nytta genom att hjälpa en leverantör att bli bättre än att sparka ut den för att den inte håller måttet. 
  • Anlita leverantörer som har någon form av extern granskning, t ex en kvalitets- eller arbetsmiljöcertifiering.

cerello-line

Lär dig mer!

I våra kostnadsfria webinars och white papers delar våra CSR-experter med sig av sin kunskap. 

videos_gul Webinar: Så hanterar ni slaveri leverantörskedjan. Slaveri är ett reellt problem även idag. Webinaret belyser problemet, hur det kan hanteras och vad brittiska Modern Slavery Act innebär i praktiken.
videos_gul Webinar: Vendor's choice audit programs. Harmoniserade uppförandekoder och uppföljningsprogram motverkar revisionströtthet. så här kan det gå till.
videos_gul Webinar: En introduktion till ISO 45001 - den nya standarden för arbetsmiljö. 
WP icon gul White Paper: Tackling modern slavery in your organisation and your supply chain.